پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما

فارسی چهارم، صفحه ی ۶۵

درست ونادرست

۱. دانش آموزان همراه خانواده هایشلن به استقبال رفته بودند.

جواب۱: نادرست

۲.جنب وجوش گنجشکان نشانه انتظار آن ها برای ورود مهمان بود.

جواب۲: درست

۳.گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می کند.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱. باتوجه به متن درس منظور از “مهمان شهر ما” چه کسی بود؟

جواب۱: رهبر جمهوری اسلامی ایران.

۲.درمتن درس انتظار مردم چگونه بیان شده است؟

جواب۲: مردم ازقبل شهر را آب وجارو کردند و جمعیت زیادی در عمان روز مشخص شده با شور وشوق برای دیدار آمده بودند.

۳.چرا تلاش های ما باید با فکرکردن همراه باشد؟

جواب۳:چون برای اینکه تلاش انسان به نتیجه برسد باید همراه با فکر واندیشه باشد وگرنه به نتیجه نخواهد رسید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ،صفحه ی ۶۶

گوش کن و بگو

_با دقت به داستان گوش کنید وبه پرسش ها پاسخ دهید.

۱.به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتفاق افتاده است؟

جواب۱: زمستان

۲.رود چگونه پرآب شد؟

جواب۲:تابش شدید آفتاب باعث شد برف هایی که روی قله ی کوه بود آب شود و کم کم از کوه به سمت پایین سرازیر شد واینگونه رود کم کم پرازآب شد.

۳.با توجه به داستان شخصیت رود وبرف را باهم مقایسه کنید.

جواب۳: رود دلسوز و فروتن بود و دوست داشت به دیگران کمک کند.اما برف خودخواه و مغرور بود وفقط به خودش فکر می کرد.

۴.چرا با مردن دانه ها وشکوفه ها بهار هم میمیرد؟

جواب۴:چون بهار یعنی سرسبزی و شکوفایی طبیعت واگر دانه ای رشدنکندو سبز نشود بهاری درکار نخواهد بود.

۵.کدام یک ازجمله های دلستان نشان دهنده ی غرور برف است؟

جواب۵: آن جا که وقتی روداز او کمک می خواهد وبرف میگوید ببین من چقدر سفیدم تو چطور میتوانی فامیل من باشی وبگویی ماباهم نسبتی داریم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۱

درک و دریافت

۱.منظور درخت سیب از جمله ی “ازین خانه همیشه بوی محبت به مشام می رسد.”چیست؟

جواب۱: یعنی در این خانه مهر ومحبت جاری است وانسان های مهربانی درآن زندگی میکنند.

۲.در پایان داستان چرا گل بااینکه از شاخه جداشده بود، خوشحال بود؟

جواب۲: چون هم میتوانست پیش نرگس باشد وهم اینکه بعدازینکه خشک شد آن را دور ننداختند و لای قرآن که برایش جای دلپذیری بودگذاشتند.

۳.چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل های سوسن وجود داشت؟

جواب۳:گل های سوسن پیوسته گل را نا امید می کردند به او از عمر کوتاهش، از این که نرگس برایش ارزشی قائل نیست واورا ازشاخه جدا میکند، می گفتند.اما درخت سیب به او دلداری می داد و میگفت که خیلی از حرف های گل های سوسن درست نیستند و نرگس آدم مهربانی است وبا او با مهربانی رفتار خواهد کرد.

۴.با توجه به نمودار زیر ،درباره ی عناصر داستانی که خواندید گفت و گو کنید.

نقشه ی عناصر داستان:

_ شخصیت های داستان

جواب: نرگس، محمدتقی،مادرنرگس،گل کوچک،گل های سوسن،درخت سیب

_ زمان

جواب: سال های جنگ بین ایران و عراق

_ اتفاق های داستان

جواب: بدگفتن گل های سوسن از نرگس ، امید دادن درخت سیب به گل کوچک ، مراقبت و مهربانی نرگس با گل کوچک ، دوستی نرگس و گل کوچک ، آمدن محمدتقی از جنگ ، چیده شدن گل از شاخه برای به استقبال رفتن محمد تقی ، نگه داشتن گل لای قرآن بعد از خشک شدنش .

_ نتیجه

جواب: نرگس گل را خیلی دوست داشت وازاو مراقبت میکرد و حتی بعداز خشک شدنش نیز بااو مهربان بود واو را لای قرآن گذاشت.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۲

مثل

مفهوم تصویر با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟

  • با یک گل بهار نمی شود.
  • فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه.
  • جوینده ،یابنده است.
  • کوه به کوه نمی رسد ،آدم به آدم می رسد.

جواب : “جوینده ، یابنده است” ، یعنی اگر دست از تلاش بر نداری و پشتکار داشته باشی به هدف و مقصود خواهی رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!