پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل دوم،درس چهارم: ارزش علم

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل دوم،درس چهارم: ارزش علم

فارسی چهارم ، صفحه ی ۴۰

درست ونادرست

۱.حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت.

جواب۱: نادرست

۲.کشتی براثر برخورد به صخره چند تکه شد.

جواب۲: نادرست

۳.علم ودانش سرمایه ای است که هیچ گاه ازبین نمی رود.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.اتفاق های مهمی که در طول سفر برای حکیم پیش آمد را به ترتیب بیان کنید.

جواب۱: کشتی آنها اول گرفتار توفان وبعد غرق شد.

حکیم با استفاده از تخته پاره ای که خودش را به آن چسبانده بود نجات یافت

حکیم برای اینکه شایدتوجه کسی جلب شود شروع به نوشتن روی ماسه های ساحل کرد.

ماهیگیری حکیم را دید ودرباره ی او در شهر سخن گفت.

حکیم به کاخ امیر راه پیدا کرد.

امیر دستور داد که حکیم به جوانان درس بدهد.

۲.حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید؟

جواب۲: تصمیم گرفت روی شن های ساحل بنویسد تا شاید توجه کسی جلب شود.

۳.منظور حکیم ازاینکه گفت :” به دست آورید آن چه ماندنی است ” چیست؟

جواب۳: یعنی به دنبال چیزهایی بروید که ازبین رفتنی نباشند مثل علم و دانش که هیچ شرایطی نمیتواند دانش انسان را از او بگیرد برعکس پول یا شهرت که ازبین رفتنی هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!