پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل اول،درس دوم:کوچ پرستوها

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل اول،درس دوم:کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۱

درست ونادرست

۱.پرستوها هرسال لانه ی جدید برای خود می سازند.

جواب۱: نادرست

۲.بیشتر پرستوها به دلیل حمله ی پرندگان شکاری سفر خود را به سلامت به پایان نمی رسانند.

جواب۲: نادرست

درک مطلب

۱.جنب وجوش پرستوها درآغاز پاییز نشانه ی چیست؟

جواب۱: جنب وجوش پرستوها درآغاز پاییز نشانه ی کوچ آن هاست.درفصل پاییز به دلیل اینکه هواسرد شده وحشرات کمیاب میشوندپرستوها برای تامین غذای خود و برای در امان ماندن ازهوای سرد باید به جاهای معتدل تر کوچ کنند.

۲.چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی های آفرینش است؟

جواب۲: زیرا با وجود گذشت زمان وطی کردن راه طولانی میتوانند لانه ی قبلی خودرا پیداکنند بدون آنکه اشتباه کنند.

۳.چند نمونه از شگفتی های دنیایی را که درآن زندگی می کنیم نام ببرید.

جواب۳: جذر ومد دریاها _ زنبورعسل _ لانه ی عنکبوت _ طلوع و غروب خورشید

۴.پرستوهای جوان بدون آن که از پدر و مادرشان بیاموزند برای خود لانه می سازند.آن ها چگونه لانه سازی را آموختند؟

جواب۴: به دلیل غریزه ای که خداوند دروجود همه ی موجودات قرار داده است مانند نوزاد انسان که توانایی شیر خوردن و خوابیدن و گریه کردن را از بدو تولد بلد است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم صفحه ی ۲۲

گوش کن وبگو

_با دقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید

۱. پندهای اول ودوم پرنده را به ترتیب بگویید.

جواب۱:

پنداول:آنچه ازدست رفت برایش افسوس مخور زیرا اگر آن نعمت حقیقتا ازآن تو بود هیچ گاه تباه نمیشد.

پند دوم:آنکه سخن غیر ممکن را باورنکن وازآن درگذر.

۲.آیا باغبان به پند اول ودوم پرنده عمل کرد؟ازمتن دلیل بیاورید.

جواب۲: خیر چونکه اگر به پند اول عمل کرده بود سخن غیرممکن گنجشک را که در شکمش گوهرهایی وجود دارد باور نمیکرد .واگر به پند دوم عمل کرده بود نیز دیگر برای از دست دادن گنجشک غصه نمیخورد.

۳.مفهوم جمله ی “پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی درآن رشد نمیکند.”چیست؟

جواب۳:یعنی نصیحت در تو هیچ اثری ندارد .

۴.بهترین پندی که پرنده به باغبان داد چه بود؟

جواب۴: هر دو پند گنجشک خوب بود اما به نظر من پند اول که اشاره به غصه نخوردن برای چیزهایی که از دست رفته است بهترین پند گنجشک بود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم صفحه ی ۲۷

درک ودریافت

۱.جمله ها را با توجه به متن به ترتیب رویداد ها شماره گذاری کنید.

پروانه گفت :خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک راهم میبیند. (۳)

موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.( ۱)

خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.(۴)

بی بی گفت :بعضی چیزها را نمیتوان با چشم دید.(۶)

کوه گفت: البته که خدا را میشناسم اوست که مرا اینجا گذاشته است.(۲)

سنجاب به خورشید گفت پس حتما خدا تویی!(۵)

جواب سوال  ۱بعداز شماره گذاری:

موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.کوه گفت: البته که خدا را میشناسم اوست که مرا اینجا گذاشته است.پروانه گفت :خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک راهم میبیند.خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.سنجاب به خورشید گفت پس حتما خدا تویی!بی بی گفت :بعضی چیزها را نمیتوان با چشم دید.

۲.”موشکا رفت تا خدارا پیدا کند” کار موشکا نشانه چیست؟

جواب ۲:نشانه میل به شناخت خداوندو کنجکاوی وهمینطور نداشتن شناخت کافی از خداوند

۳.با توجه به متن چند ویژگی برای خدا نام ببرید.

جواب۳: زیبا _نورانی_ مهربان _ بزرگ _قوی

۴.چه چیزهایی را نمی توان با چشم دید؟چهار مورد نام ببرید.

جواب ۴: آزادی _صداقت_هوش_ایمان _درد_لذت_محبت

۵.چه نشانه هایی از وحود خدا در داستان آمده است؟

جواب۵: گل ها_خورشید نورانی وگرم_کوه های بزرگ _پروانه های زیبا _خرس های قوی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم صفحه ی ۲۸

حکایت

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد.

الف)ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است.

ب) دست بالای دست بسیار است.

پ)سحرخیز باش تا کامروا شوی

ت)مرغ همسایه غاز است.

جواب حکایت:گزینه ب ، یعنی همیشه ازقدرت هر فرد افراد قدرتمند تر دیگری هم پیدا میشود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!