پایه پنجمحل تمرین پنجم فارسی

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس پنجم:چنار و کدوبن

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس پنجم:چنار و کدوبن

فارسی پنجم ، صفحه ی ۴۰

درست ونادرست

۱. کدوبن در کنار چنار رویید.

جواب۱: درست

۲.کدو پس از ۲۰ روز محصول میدهد.

جواب۲: نادرست

۳. باد مهرگان کدو و چنار را از بین میبرد.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱. عمر درخت چنار و بوته کدو ، هر کدام در این داستان چقدر بود ؟

جواب۱: درخت چنار بیش از دویست سال و بوته ی کدو بیست روز

۲. چرا کدو پس از شنیدن سن چنار، به او خندید؟

جواب۲: کدو به چنار خندید و اورا مسخره کرد و گفت من دربیست روز از تو قد بلند تر شده ام و تو در رشد تنبل هستی.

۳. چنار قضاوت در مورد خودو بوته ی کدو را به چه زمانی موکول کرد؟ چرا؟

جواب۳: پاییز یا مهرگان ، چون در پاییز وقتی باد های تند می وزند ساقه ی کدو که لاغر است خیلی راحت می شکند اما تنه ی درخت چنار دربرابر بادها قوی و محکم است و نمیشکند.

۴. به نظر شما حق با چنار بود یا بوته کدو؟ دلیل بیاورید.

جواب۴: چنار ، چون بوته ی کدو بیخودی مغرور شده بود و از روی نادانی به چنار بی احترامی.  اورا مسخره کرد.

واژه آموزی

خاربن : ……….

جواب: ریشه بوته خار

 

بیدبن : …………

جواب : ریشه درخت بید

 

چناربن : …………

جواب : ریشه درخت چنار

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۴۵

درک و دریافت

۱.امپراتور در چه فصلی دانه ی گلها را به بچه ها داد؟ از کجا فهمیدید ؟

جواب۱: بهار ،چون بعداز یک سال دوباره در فصل بهار بود که بچه ها با گلدان ها نزد امپراتور رفتند.

۲. اگر شما جای پینگ بودید  چه می کردید؟

جواب۲:پینگ کار درستی انجام داد که صداقت داشت و من هم اگر جای او بودم سعی میکردم همین کار را انحام دهم.

۳. چرا با وجود اینکه گلدان ها پر از گل های خوشبو و زیبا بودند  امپراتور خوشحال نبود ؟

جواب۳: چون میدانست بچه ها اورا فریب داده اند ودرحال دروغ گفتن اند چون دانه هایی که امپراتور به آن ها داده بود پخته بود و امکان نداشت رشد کند.

۴.دلیل نگرانی پینگ چه بود ؟

جواب۴:چون دانه اش رشد نکرده بود می ترسید امپراتور اورا سرزنش کند.

۵. پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه ها به خوبی رشد کنند؟ به ترتیب بیان کنید.

جواب۵:

_گلدانش را با خاک مناسب پر کرد.

_دانه اش را بادقت زیاد کاشت

_ گلدان را درآفتاب گذاشت.

_ هر روز به گلدانش آب می داد.

_ دانه را در گلدان بزرگتری کاشت

وخاکش را عوض کرد.

_از آن ها مراقبت می کرد.

 

۶.با توجه به متن جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید.

_ امپراتور دانه های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچه ها داد .  (۳)

_ امپراتور،شجاعت و راستگویی پینگ  را تحسین کرد. (۵)

_ امپراتور می‌خواست جانشینی برای خود انتخاب کند. (۲)

_ همه بچه ها به جز پینگ ، با گلدان های زیبا در قصر جمع شدند. (۴)

_ همه مردم چین گلها و گیاهان علاقه زیادی داشتند. (۱)

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

صفحه ی ۴۶

حکایت

پیام این حکایت با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد،دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

_ نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

_ دروغگو دشمن خداست .

_ داستان پیش غازی و معلق بازی .

_ بار کج به منزل نمیرسد.

جواب: بار کج به منزل نمی رسد ، هر کاری که بر اساس دروغ و نادرستی باشد به نتیجه نخواهد رسید.

بیمار ، مالی را برداشته بود که برای خودش نبود وبعد از مدتی مجبور شد مال را برگرداند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!