پایه پنجمحل تمرین پنجم فارسی

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۳۰

درست ونادرست

۱.بیمارستان نزدیک خانه ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد.

جواب۱: نادرست

۲.پس از جمع آوری گوشت ها،طبیب متوجه شد که تمامی گوشت ها خشکیده و فاسد شده اند.

جواب۲: نادرست

۳.هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.

جواب۳: درست

۴.طبیب گوشت ها را برای شناسایی محل مناسبی جهت ساخت بیمارستان میخواست.

جواب۴: درست

۵. محمد تا چیزی را نمی فهمید به سادگی از آن دست نمی کشید.

جواب۵ : درست

 

درک مطلب

۱.چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان چند تکه گوشت تازه خواست؟

جواب۱: چون میخواست با استفاده از گوشت ها وآویزان کردن آن در نقاط مختلف ببیند در چه نقاطی از شهر گوشت ها فاسد نمیشوند این مساله ثابت می کرد که آن منطقه آب و هوای تمیز تر وسالم تری دارد .

۲.به نظر پزشک بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می شد ؟

جواب۲: جای که آب وهوای تمیز تر و سالم تری داشت.

۳.طبیب بزرگ در جوانی چگونه میخواست دنیای خود را بهتر بشناسد ؟

جواب۳: با خواندن کتاب های مختلف

۴.تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

جواب۴: مردم دلشان میخواست بیمارستان نزدیک خانه ی خودشان باشد و فقط این مساله برایشان مهم بود ولی طبیب میخواست بیمارستان در سالم ترین نقطه ی آب وهوایی شهر ساخته شود.

۵.با توجه به متن درس جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید .

_ گوشت‌ها را در چند نقطه شهر از شاخه درخت آویزان کردند.  (۲)

_ بزرگان شهر پس از پرس و جو و گفت و گو تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند.   (۱)

_ چند روز دیگر به شما خواهم گفت بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.    (۳)

_ بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.    (۴)

_ آن نقطه ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه تری دارد.    (۵)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۳۱

واژه آموزی

کارگر    :     ………………………………..

جواب   :     کسی که کار می کند.

 

آموزگار  :     ……………………………….

جواب    :     کسی که به دیگران آموزش می دهد.

 

 ……..   :     ……………………………….

جواب:    زرگر : کسی که طلا می فروشد.

 

  …….  :      ……………………………….

جواب:    جادوگر :  کسی که جادو می کند

 

……..   :      …………………………………

جواب   :  پرهیزگار : کسی که کارهای بد و حرام انجام نمی دهد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۳۳

خوانش و فهم 

۱. دربیت سوم ، منظور شاعر از “بلند شدن به وسیله ی دانش” چیست؟

جواب۱: یعنی ارزشمند شدن ، دارای قدر ومنزلت شدن

۲.چرا در مصراع “خرد، دست گیرد به هر دو سرای ” بعد از واژه ی خرد، نشانه ی ” ،” گذاشته شده است؟

جواب۲: برای اینکه شعر درست خوانده شود بعد از خرد لازم است که مکث کنیم به همین علت  این علامت گذاشته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!