پایه پنجمحل تمرین پنجم فارسی

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس دوم:فضل خدا

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس دوم:فضل خدا


فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۹

درست و نادرست

۱.بخشش وبزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.

جواب۱: درست

۲.خدای بزرگ به وسیله ی آفتاب ، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل می کند.

جواب۲: درست

۳.فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.دربیت “ابر آب داد، بیخ درختان مرده را / شاخ برهنه ، پیرهن نوبهار کرد” شاعر ازچه فصل هایی سخن گفته است؟

جواب۱: زمستان _ بهار

۲.بیت “بحر آفرید وبرّ و درختان وآدمی / خورشید و ماه و انجم و لیل ونهار کرد” را به زبان ساده بیان کنید.

جواب۲: خداوند دریا و خشکی و درختان و انسان و خورشید و ماه وستارگان و شب و روز را آفرید.(یعنی خدا همه ی عالم را آفرید.)

۳.آفتاب وابر را باهم مقایسه کنید و شباهت و تفاوتآن ها را بگویید.

جواب۳:

شباهت ها: هر دو برای زنده ماندن انسان ها و همه ی موجودات وگیاهان لازم است.

تفاوت ها: ۱. آفتاب منشا گرما و نور وحرارت است اما ابر منشا رطوبت و آب است. ۲.ابر حرکت می کند اما آفتاب حرکت نمی کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۲۰

دانش زبانی

اگر بخواهیم متن تبریک را خطاب به کسی که موفقیتی به دست آورده بخوانیم چه می کنیم؟

جواب: باید لحن خواندن و شیوه ی گفتن کلمات مان مناسب آن موقعیت باشد وبرای گفتن تبریک باید لحن مان همراه با خوشحالی باشد.

اگر بخواهیم متن تسلیت را خطاب به کسی که به سوگی دچار شده بخوانیم چه میکنیم ؟

جواب: باید لحن وآهنگ تلفظ کلمات مان مناسب همان موقعیت باشد.باید در لحن مان و صدایمان ناراحتی و تاسف باشد.

لحن خواندن شعر ستایش”ای همه هستی ز تو پیدا شده” با شعر درس “فضل خدا” به نظر شما یکسان است؟ درباره لحن و آهنگ خواندن این دو شعر گفت و گو کنید.

جواب: خیر یکسان نیست ، چون قالب های شعری این دو شعر متفاوت است درنتیجه لحن خواندمان هم متفاوت است.

درشعر ستایش هر بیت قافیه ی جداگانه دارد درنتیجه هر بیت یک آهنگ و لحن دارد اما درشعر فضل خدا لحن واهنگ بیت اول مثل همه ی مصرع های زوج است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ۲۳

درک و دریافت

۱. با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟

جواب۱: پروانه خیلی زیبا بود وبخاطر این زیباییش مغرور شده بود و پیش خودش فکر میکرد از دیگران برتر وبهتر است.

خیر کار او را نمی پسندم او بقیه را ناراحت کرد ونباید مغرور می شد و هر کدام از ما یک نقطه ضعفی داریم.

۲.به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت ؟

جواب۳.چون متوجه رفتار اشتباهش شد و فهمید نباید مغرور شود .

۳.چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

گلبرگ ، برگ ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خدا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۲۴

حکایت

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟

_سحرخیز باش تا کامروا باشی.

_دست بالای دست بسیار است.

_ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

_ مرغ همسایه غاز است.

_عقلش به چشمش است .

_جوجه ها را آخر پاییز میشمارند.

جواب:عقلش به چشمش است، چون قبل ازین که خوب فکر کند قضاوت کرد وقضاوتش اشتباه و از روی ظاهر بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!