پایه پنجمحل تمرین پنجم فارسی

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس اول:تماشاخانه

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس اول:تماشاخانه

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۳

درست ونادرست

۱. دیدن شگفتی های عالم وتأمل درباره ی آن ها راه مناسبی برای شناخت است .

جواب۱: درست

۲.سبزه ها و علف ها به اندازه ای نرم و شکننده هستند که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند .

جواب۲: نادرست

۳.تاریکی شب ، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده های ساکت خدا هستند.

جواب۳: درست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۴

درک مطلب

۱. چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد ؟

جواب۱:  تفکر و تأمل درباره ی همه ی چیزهایی که هر روز در اطرافمان می بینیم و برای ما عادی شده اند.مطالعه در طبیعت و پرسشگری از هر چیز و تلاش برای یافتن پاسخ ها

۲.علف سبز و لطیفی را که در میان سنگلاخ روییده است با چشمه روانی که از دل کوه می جوشد، مقایسه کنید.شباهت ها و تفاوت های آنها را بگویید.

جواب۲:

شباهت ها:

_هر دو از نعمت های زیبای خداوند هستند.

_هر دو از دل سنگ های سخت می آیند.

تفاوت ها:

_ علف ساکن اما چشمه جاری است

_ علف شکننده ولطیف است و پژمرده می شود اما چشمه این طور نیست.

۳.منظور از آفریده های ساکت خدا چیست؟

جواب۳: منظور آفریده های بی صدا یا کم صدایی است که وجود دارند اما صدایی تولید نمی کنند که توجه ما به آن ها جلب شود مثل صدای ماهی ها،صدای حشرات،صدای تاریکی شب و….

۴.چرا عنوان تماشاخانه برای این درس انتخاب شده است؟ شما چه عنوانی را برای این درس پیشنهاد می کنید؟

جواب۴:چون جهان دقیقا مثل یک تماشاخانه است که ما درآن شاهد هنرمندی خدا  و آفرینش هنرمندانه ی او هستیم.

عنوان پیشنهادی: صحنه ی ابدی

واژه آموزی

به واژه ‌های زیر و رابطه‌های  آن ها با یک دیگر توجه کنید.

زشت _ زیبا

گل _ خار

خوب _ بد

بالا _ پایین

_ با دقت به خوب و بد حرف های دوستم، گوش میکردم.

_ ما می توانیم گل را با خار مقایسه کنیم.

_سنجاقک بالا و پایین می پرید.

از معنی واژه میفهمیم که این کلمات مفهوم مخالف هم یا ضد هم را بیان می کنند. اینگونه واژه ها را مخالف یا متضاد می نامیم با توجه به آموخته های بالا نمونه های زیر را کامل کنید.

کوتاه _……..

جواب: بلند

تاریک _…….

جواب: روشن

گرما _……..

جواب: سرما

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۷

خوانش و فهم

۱. در بیت ” گل بخندد بر سر گل بوته ها / پر کند بوی خوش گل ،باغ را” منظور از خنده ی گل چیست؟

جواب۱: شکفتن گل

۲. در بیت سوم دو واژه “برگ برگ” چگونه خوانده می شود؟

جواب ۲: به این صورت که” برگ” اول با انتهای ساکن و “برگ”دوم با انتهای کسره  خوانده می شود.

یعنی: همه ی گلبرگ های گل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!