پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس یازدهم:عهدوپیمان

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۰۲

خود ارزیابی 

۱. عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟

جواب ۱: ” من دیر نمی آیم شما هم دیر نیاید. من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید .من به شما دروغ نمی گویم شما هم به من دروغ نگویید . من به هر قولی دادم وفا می کنم شما هم به هر قولی که به من می‌دهید وفا کنید .من خودم را موظف می دانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم ، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را انجام بدهید.”

۲.چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟

جواب۲: چون نفسش به او می گفت اینکار را نکند چون خودش به آن احتیاج دارد.اما او بر نفسش غلبه کرد.

۳.به کاری که مصطفی کرد ایثار می‌گویند. نمونه دیگر از ایثار را ذکر کنید.

جواب ۳: کار شهیدان و جانبازان و آزادگان دفاع مقدس

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۰۴

 نوشتن 

۱. کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید.

توصیه ، خصلت ، منتظر ، موظف ، ضعف ، وظیفه ،  نظارت ، خصال ، وصی ، ناظر ، وظایف ، ضعیف ، وصیت ، تضعیف

جواب ۱:

  • توصیه ، وصی ، وصیت
  • خصلت ، خصال
  • منتظر ، نظارت ، ناظر
  • موظف ، وظایف ، وظیفه
  • ضعف ، ضعیف ، تضعیف

۲.جدول زیر را کامل کنید.

فعل شخص شمار
گرفتم اول شخص   مفرد
دیدید  دوم شخص  جمع
آمد  سوم شخص  مفرد
میشنویم  اول شخص  جمع
خواهند رفت  سوم شخص  جمع

۳.در جمله های زیر املای صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید.

الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه دم در……… از اتومبیل پیاده شدیم .(سحن،صحن)

جواب الف) صحن

ب) سکه ها ………. و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند.(غلتیدند ، غلطیدند)

جواب ب) غلطیدند

۴.متن زیر از کتاب نورالدین پسر ایران آورده شده است. آن را بخوانید و فعل های آن را مشخص کنید.

“گاهی عاجزانه از دکتر میخواستم بیهوشم کند تا ساعتی از درد رها شوم . میگفت : نمیشه اگه بیهوشت کنیم  میمیری ! در آن دقایق مرگ برایم خواستنی تر از تحمل زجر بود اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه درد ها بود .درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا “

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۰۵

۵.جدول زیر را کامل کنید.

۱.یکی از زمانهاست.    ماضی

۲.به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است . ضمیر

۳.همان آرام است .    یواش

۴.پوشش سر  مو

۵.حرف ندا  یا

۶.یکی از صفت های شهید رجاییدر آغاز درس.   جدی

۷.نام کمانگیر معروف.    آرش

۸.هم به معنی نفس هست و هم معنی خون.    دم

۹.غیر ممکن.    بعید

۱۰.معنی ماه کامل و یکی از جنگ های صدر اسلام است بدر

۱۱.نزدیک نیست.     دور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!