پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس چهاردهم:امام خمینی

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۲۴

خود ارزیابی 

۱. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید؟

جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود.

۲.چرا در دوره انقلاب همه ی ایران یک معلم داشت؟

جواب۲: چون دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند ودر کلاس حاضر نمیشدند و همراه با بقیه ی مردم در خیابان تظاهرات می کردند و همه از راهنمایی ها ودستورات امام پیروی میکردند.

۳.به نظر شما راز محبوبیت بنیانگذار جمهوری اسلامی چیست؟

جواب۳: افتادگی و فروتنی واینکه قدرت باعث نمیشد که از یاد خدا و محبت به مردم غافل شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۲۵

کار گروهی 

۱. امام خمینی شاگرد و پیرو راه پیامبر بود چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می شد؟

جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب ،مخافات با ظالمان

۲.خاطراتی از مبارزات امام خمینی و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید .

جواب۲: روزی یکی از مراجع قم توسط حجت الاسلام تهرانی برای امام نامه می فرستد و در آن نامه از ایشان می‌خواهد که شما مرجع هستید و زیبنده تان نیست که تا این حد زیاد اعلامیه پخش کنید قدری آنها را کمتر کنید امام در پاسخ فرمودند سلام من را به ایشان برسانید و بگویید من نمی‌خواهم مرجع باشم می خواهم به وظیفه خود عمل کنم.

۳.درباره این مصراع حافظ ،”دیو چو بیرون رود فرشته درآید” که در سال ۱۳۵۷ بسیار مشهور بود گفت و گو کنید.

جواب۳: بر سر آنم که  گر ز دست برآید/ دست به کاری زنم که غصه سرآید /خلوت دل نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو بیرون رود فرشته درآید.

برای اینکه غصه ها تمام شود باید دل را از بدی ها خالی کرد تا خوبی ها اجازه ورود پیدا کند در یک جامعه نیز چنین است.

نوشتن 

۱. برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

مظلوم

ظلم ، ظالم ، ظلمت

جذاب

مجذوب ، جاذب ، جذب

قدرت

اقتدار ، مقتدر ، قدر

محبوب

حبیب ، حبّ ، محبوبه

۲. با حرف های درهم ریخته زیر حداقل چهار کلمه بنویسید. ت ، ی ، د ، ب ، ع ، ا 

جواب۲: عبادت ، عابد ، تبعید ، عید ، بدیع ، تداعی ، عیادت

۳.بن ماضی فعل های زیر را بنویسید.

رسیدند_ گرفتی_ گریختید_ گذشتیم

جواب۳. رسید ، گرفت ، گریخت ، گذشت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۳۱

درک و دریافت 

۱. پیام این داستان چیست؟

جواب ۱: مردم وظیفه دارند و در ضمن علاقه‌مندند و تا از وطن خود در برابر دشمنان دفاع کنند.

۲.یک بسیجی نوجوان چگونه میتواند در پاسداری و سازندگی کشور سهیم باشد؟

جواب۲: با کسب علم و دانش و پیشرفت علمی و به کار بستن همزمان علم و اخلاق در راه پیشرفت و توسعه کشور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!