پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس سیزدهم:اسوه ی نیکو

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۷

خود ارزیابی 

۱. رفتار پیامبر با امام حسین و امام حسن در دوران کودکی چگونه بود ؟

جواب۱: بسیار صمیمانه و باعشق واحترام بود همان گونه که در درس آمده وقتی ایشان به سجده می رفت حسن وحسین بر پشتش می نشستند و ایشان آن قدر درسجده می ماند تا بچه ها پایین بیایند و بعد هردو را بغل می کرد ومی بوسید.

۲. کدام رفتار پیامبر با دیگران برای شما جالب تر است ؟چرا؟

جواب۲: اینکه همه حتی دشمنانش را هم دوست داشت.

۳.به نظر شما چرا پیامبر بد رفتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت؟

جواب ۳: چون قانون شکنی مربوط به اجتماع و حق الناس است.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

صفحه ی ۱۱۸

 

کارگروهی  

۱. خداوند در قرآن پیامبر را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

جواب ۱: با مطالعه رفتار پیامبر و تفکر درآن  وبه کاربستن آن در زندگی

۲.شعر دیگری درباره پیامبر یا یکی از معصومین علیهم السلام به کلاس بیاورید و درباره آن گفت و گو کنید.

جواب۲:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

حافظ

 

نوشتن  

۱. برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

  • حضور

حاضر ، محضور

  • عطوفت

عاطفه ، معطوف

  • حریم

حرمت ، احترام

۲.واژه صحیح را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده…………(برمی خواست ، بر می خاست)

جواب الف) برمی خاست

 ب) اجازه نمی داد کسی جز در مقام ……….. در حضوراو از دیگری بد بگوید.( دادخواهی ، دادخاهی)

جواب ب) دادخواهی

بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید.

  • می خوانم

خوان

  • می رویم

رو

  • می پرسد

پرس

  • می شنوند

شنو

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!