پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس ششم:قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۵۵

خود ارزیابی 

۱. چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟

جواب۱:چون قلب خالی مثل یک گلدان خالی است وزشت است . و هیچ احساسی ندارد. وادم را اذیت می کند.

۲.چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

جواب۲: به دلیل بزرگی . من قلب را به آسمان و خورشید تشبیه می کنم.

۳.به نظر شما چرا قلب نویسنده نمی‌توانست عموی پدرش را بپذیرد ؟

جواب۳: چون عموی پدرش به پول بیشتر از انسان ها اهمیت می داد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۵۶

 

کار گروهی 

۱. چه ویژگی هایی باعث می‌شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟

جواب۱: وقتی کسی را دوست داشته باشیم یعنی در قلبمان جایش می دهیم و ما کسی که مهربان،خوش اخلاق،راست گو،با ایمان و….باشد دوست داریم.

۲.نمونه هایی از تکرارهای زیبا را در آفرینش خدا بیان کنید.

جواب۲: چشمه ،  درخت ، گل ، ستاره ، میوه

نوشتن 

۱.نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب۱: خیلی ، خالی ، خدا ، کوچولو ، کوچک ، نصف ، همه ، درست ، یواش ، تمام ،جان

۲.نهاد و مفعول هر جمله را مشخص کنید.

  • رزمندگان ،دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.

نهاد: رزمندگان

مفعول: دشمن

  • من عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم.

نهاد: من

مفعول: عموی خوش اخلاقم

  • همه ی معلم ها بچه ها را دوست دارند.

نهاد: همه ی معلم ها

مفعول : بچه ها

۳.با توجه به معنی جمله ها واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف) مادر بزرگ درباره ………. گلهای باغچه بانوه اش در ………….. خانه گفت و گو می کرد.( حیاط ، حیات)

جواب الف) حیات ، حیاط

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۵۷

 

ب)  مراقب پول های …………. خود باشیم و از …….. و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.( خورد ، خرد )

جواب ب) خرد ، خورد

۴.جدول زیر را حل کنید.

۱. جمله ای که برای بیان  احساسات عواطف آرزو و غیره بیان می شود.   (جمله ی عاطفی)

۲.برای اشاره به دور به کار می رود.   (آن)

۳.مکان      (جا)

۴.ضمیر اول شخص مفرد.        (من)

۵.”اگر” دم بریده.     (اگ)

۶.از آن طرف بخوانید؛ یکی از دو جنس بشر است. ( نز)

۷.مخفف” اگر “.        (گر)

۸.مخفف “ماه”.        (مه)

۹.یکی از سوره های قران.         (انعام)

۱۰.همان گزارش است.       (گزاره)

۱۱.جمع یار است .             (یاران)

۱۲.بخشی از جمله است.     (نهاد)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!