پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس دوم:چشمه ی معرفت

فارسی هفتم ، صفحه ی ۲۱

خود ارزیابی 

۱ در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد ؟

جواب۱: زیبایی هایی که در طبیعت وجود دارد در کوه،جنگل،دریا،آسمان وپرندگان باعث می شود زیبایی و بزرگی وقدرت خداوند را درک کنیم.

۲. این بیت از بوستان سعدی با کدام بخش درس ارتباط دارد؟

برآرد تهی دست های نیاز / زرحمت نگردد تهی دست باز

همه طاعت آرند و مسکین نیاز / بیا تا به درگاه مسکین نواز

چو شاخ برهنه براریم دست / که بی برگ از این بیش نتوان نشست

جواب ۲: این قسمت از درس: ” بر روی سبزه ها و کشته های سیراب درختان سرسبز باغ و صحرا را دیده‌ام که شاخه دستهای خویش را در آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.”

۳. نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

جواب۳: صدای پرندگان ، صدای باد ، صدای باران ، صدای برگ ها ، بوی گل ها ، شب ، روز ، ستاره ها ، پروانه ها ، بیابان و….

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۲۲

کار گروهی 

۱. گفتگوی درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید.

۲.درباره لحن و شیوه ی بیان انواع جمله گفت و گو کنید. 

جواب ۲: برای اینکه هنگام خواندن جمله ها لحن مناسب و درستی داشته باشیم باید به نوع جملات توجه کنیم و لحنی که انتخاب میکنیم متناسب با نوع جمله باشد مثلاً لحن ما هنگام گفتن جملات پرسشی متفاوت است با لحن ما هنگام گفتن جملات خبری.

نوشتن  

۱. کلمه ها و ترکیب های مهم املایی درس را بنویسید.

جواب۱:

  • چشمه ی معرفت : منشأ و منبع آگاهی
  • نوجوانان امیدوار ذرت ها : بلال های کوچک که هنوز کامل بزرگ نشده اند.
  • دیرینه  : قدیمی
  • وداع : خداحافظی
  • هیجان :شور ، جوش و خروش
  • رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه:  ریشه خشکیده ی درخت ها
  • کودکان پرنشاط گل بوته ها : غنچه ی شاداب گلها

۲.برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.

_ اعجاز : معجزه

_ غرق   : غریق

_ نقطه  : نقاط

_ معصوم : عصمت

۲. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.

کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زرّت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی و سحرا را تماشا می‌کردم .

 

جواب۲ :  چهار غلط .

ذرّت ها ، آمین ، غرور ، صحرا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ۲۹

درک و دریافت

۱. به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟

جواب ۱: آزاد ، چون به فکر دیگران بود و برای نجات جان آنها فداکاری کرد و زخمی شد.

۲. اگر شما به جای نویسنده بودید داستان را چگونه تمام می کردید؟

جواب: من هم مانند نویسنده داستان را تمام می کردم چون به پایان خوش علاقه‌مندم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!