پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس اول:زنگ آفرینش

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۴

خود ارزیابی 

۱.چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند ؟

جواب۱: شبنم ، دانه، غنچه، جوجه ی پرستو، جوجه ی گنجشک، معلم ، جوجه های کبوتران

۲.منظور شبنم از جمله ” می خواهم آفتاب شوم” چیست ؟

جواب۲: یعنی تبخیر شود و به بخار آب تبدیل شود و بعد دوباره به باران تبدیل بشود.  مفهوم این جمله رشد کردن و اوج گرفتن و پاک شدن است.

۳.اگر شما در جنگل سبز بودید چه آرزویی داشتید؟

جواب: صلح

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۶

کار گروهی 

۱. درباره تعداد جمله های بند دوم شعر( بیت سه و چهار) گفت و گو کنید.

جواب ۱: چهار جمله

نوشتن 

۱. واژه صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.

الف) مسلمانان دو ماه محرم و……… را گرامی می دارند.(سفر. صفر)

جواب الف) صفر

 ب) هیچ کس او را نمی شناسد است؛او در این جا ………….. است. (قریب ، غریب )

جواب ب ) غریب

۲. با حروف زیر،چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

م ، ح ، ر ، ز ، ت ، ی 

جواب: محرز ، تحیر ، مزیت ، حریم ، حیرت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!