پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل چهارم،درس نهم:نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳

خودارزیابی 

۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

جواب۱:

 • کاشف الکل که بود
 • این شعر از کیست

ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد.

۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟

جواب۲:

 • هردو صدر اعظم شدند.
 • هردو دلسوز ایران وایرانی بودند.
 • هردو از نوجوانی تلاش وپشتکار داشتند.
 • هردو با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی کاملا آشنا بودند.

۳.خدمات قائم مقام فراهانی وامیر کبیر به ایران چه بوده است؟

جواب۳:

خدمات قائم مقام فراهانی: در عرصه ی سیاسی قراردادهای مهم وارزشمندی برای ایران بست .که باعث نجات و پیشرفت چشمگیر کشور شد.

خدمات امیر کبیر: تاسیس اولین مدرسه امروزی به نام دارالفنون_ انتشار روزنامه _ اعزام دانشجویان به خارج برای تحصیل _مدیریت هزینه های دربار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۴

فعالیت های نوشتاری 

۱.واژه های مهم املایی را ازمتن درس بیابید وبنویسید.

جواب۱:

 • مسئول
 • صدای رسا
 • خطاب
 • از قضا
 • ماه صفر
 • قلک
 • هیاهوی کلاغ ها
 • اسحاق
 • بی نظیر
 • انیس ومونس
 • قائم مقام

۲.در هریک از جمله های زیر ،صفت های بیانی را بیابید.

 • زنان اندیشمند،در سربلندی ایران عزیز ،نقش موثر داشته اند.
 • من آینده ای درخشان برای این نوجوان می بینم.
 • برگ های سبز ،زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.

۳. کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید.

 • مطالب

مطالب رسا

 • کاشف 

کاشف کوشا

 • لهجه

لهجه ی شیرین

 • دریا

دریای خروشان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!