پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱

خود ارزیابی 

۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است.

۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند /جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

جواب۲: با آن جا که آورده : اگر عقل وتانت را شعار خود کنند وپیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربه ی بیشتری دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحتی و آسایش خواهد گذرانید.

۳.به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

جواب ۳: تلاش و پشتکار و قدر فرصت ها را دانستن  ود نهایت قناعت وبب نیازی از دیگران

گفت وگو 

۱.درباره راز موفقیت یکی از بزرگان زیر در کلاس گفت و گو کنید.

فردوسی ، ادیسون ، ابوعلی سینا

ادیسون از برجسته ترین دانشمندان زمان که تا کنون نیز اختراعات فراوان وی جزو برترین و ضروری ترین ابزار مورد نیاز بشر است . وی بسیار سخت کوش و پرتلاش بود و هیچ زمانی را برای مطالعه و پژوهش از دست نمی داد. دوستان وی برجسته ترین صفت اورا پشتکار وسخت کوشی می دانستند و گفته شده برای تولید لامپ بیش از هزار بار شکست خورد اما دست برنداشت وادامه داد.

۲.برای داشتن هفته ای موفق چگونه برنامه ریزی می‌کنید؟

جواب ۲: از کارهایی که باید در طول هفته انجام دهیم چک لیست تهیه می کنیم  و بر اساس اولویت زمان انجام هر کدام را مشخص می کنیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۲

فعالیت های نوشتاری 

۱. در متن درس واژه هایی را که نشانه تنوین دارند بیابید و بنویسید.

جواب۱: اصلاً ، مسلماً

۲. در هریک از جمله های زیر ، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.

الف) این دریای بزرگ ،همیشه در جزر ومد است.

ب) به آسمان پرستاره بنگر،تا ببینی چه خلفت شگفت انگیزی است.

پ) ازهیچ چیز ،بیم مدارید ، تاب وتحمل سختی ها را داشته باشید.

گروه اسمی  وابسته پیشین      هسته وابسته پسین
دریای بزرگ این( از نوع صفت اشاره)      دریا بزرگ(از نوع صفت بیانی)
چه خلقت شگفت انگیزی چه (ازنوع صفت تعجبی)    خلقت شگفت انگیزی(از نوع صفت بیانی)
هیچ چیز  هیچ(از نوع صفت مبهم)      چیز

۳.جدول زیر را کامل کنید.

مفرد عمل فعل وقت فاصله برکت عقل وظیفه
جمع اعمال افعال اوقات فواصل برکات عقول وظایف

۴. جمله های زیر را ترجمه کنید.

_ رأس الایمان الاحسان ال الناس

جواب:بالاترین درجه ایمان نیکی به مردم است.

_________I am a student. I live in_

جواب: من یک دانش آموز هستم.من در _______زندگی می کنم.(تهران)

I like my books and read them every day_

جواب: من کتاب هایم را دوست دارم و هر روز آن هارا می خوانم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۴

فرصتی برای اندیشیدن 

۱.درباره ارتباط محتوای این داستان با مصراع “تا شقایق هست زندگی باید کرد” توضیح دهید.

جواب۱: شقایق نماد امید وارزوست تحت هر شرایطی نباید امید را ازدست داد زیرا با امید است که می توانی رویاهایت را زنده نگه داری و به آن ها برسی .امید حیات بخش و باعث موفقیت است.

۲.چگونه می توان با وجود مشکلات خود به دیگران امید به زندگی وقوت قلب بخشید.

جواب۲:همیشه این نکته را در نظر بگیریم که در زندگی هر شخصی مشکلات خاص خودش وجود دارد و مشکل هر کس از دید خودش سخت ترین مشکل دنیاست .پس سعی کنیم همیشه مثبت ببینیم و مثبت بیاندیشیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!