پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل سوم،درس چهارم:سفرشکفتن

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۹

خود ارزیابی 

۱. چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

جواب۱: چون ویژگی های مشترکی با سفر دارد شامل اینکه :

_ مثل یک سفر گاهی طولانی و گاهی کوتاه است.

_ مثل یک سفر دشواری ها و لذت های خود را دارد.

_مثل یک سفر باید برای آن آماده شد و تجهیزات لازم را مهیا کرد.

۲.علت اصلی بحران های زندگی چیست؟

جواب۲: عدم آشنایی افراد با مهارت های زندگی

۳.برای حل مشکل کم رویی یا گستاخی چه باید کرد؟

جواب۳: بر عواطف و هیجانات خود تسلط داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران به درستی ارتباط برقرار کنیم.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۱

گفت و گو 

۱. روایت “من عرف نفسه ، فقد عرف ربه :هرکس خورابشناسد،خدای خویش را شناخته است” با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟

جواب۱: خودآگاهی

۲.برای دوستیابی و حفظ دوستان خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم؟

جواب۲:

الف)کنترل بر عواطف و هیجانات

ب) برقراری ارتباط سنجیده و درست

فعالیت های نوشتاری 

۱.شکل درست کلمه های زیر را بنویسید.

استئدادها وضعف ها ، محارت های لازم ، بهره ونسیب ،احساسات و حیجانات ، نضیر و مانند” 

جواب۱: استعداد ، مهارت ، نصیب ، هیجانات ، نظیر

۲. بخش های هر یک از جمله های زیرا در جدول قرار دهید ؛ سپس اسم هارا جداگانه در یک سطر بنویسید.

_ندا آمد.

_حسین سیب خورد.

_علی روزنامه را به دوستش داد.

  نهاد   مفعول        متمم       فعل
   ندا      _        _       آمد
   حسین      _        _       خورد
  علی    روزنامه    دوستش         داد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!