پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل دوم،درس سوم:ارمغان ایران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۳

خودارزیابی 

۱. برترین  و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟

جواب۱: اندیشه وخرد و فرهنگ ایران

۲.دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیدند؟

جواب۲: امیر کبیر ، پوریای ولی ، تختی ، شهید بابایی

۳.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

جواب۳:حفظ فرهنگ و ادب فارسی و آموزش و انتقال صحیح آن به نسل های آینده

گفت و گو 

۱.شعری از فردوسی درباره عظمت و بزرگی ایران بیابید

ودر کلاس بخوانید.

جواب۱:ندانی که ایران نشست منست

جهان سربه سر زیر دست منست

هنر نزد ایرانیان است وبس

ندادند شیر ژیان را به کس

همه یکدلانند یزدان شناس

به نیکی ندارند از بد هراس

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان وشیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد

دراین بوم و بر زنده یک تن مباد

۲. درباره ی تکرار حرف ونقش آن دربیت زیر گفت وگو کنید.

خیزید وخز آرید که هنگام خزان است /بادخنک از جانب خوارزم ، وزان است

جواب ۲: واج آرایی خ ، ز

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۳۴

۱. غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابیدو اصلاح کنید.

الف)ایران،این خواستگاه بخردان ،حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد.

ب)فرزندم،تویی که فرّ و فروق ایران را بدان باز خواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهی کشاند.

ج)دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای  و یزدان پاک را سپاس بگذار.

جواب۱: املای صحیح کلمات به این صورت می باشد:

الف)خاستگاه

ب)فروغ ، خیرگی

پ)بگزار

۲.کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان  : همه

 ارمغان : ارمغان ها

رادان    : راد

ادب      : آداب

۳.در متن درس دو جمله بیابید که در آنها تکرار حروف بر موسیقی کلام افزوده است .

جواب۳:

_ کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. (ف،ر)

_ مردی و داد و دانایی ( د،ر)

_چشم جهانیان را به خیرگی خواهی کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی واز خودبیگانگی را خواهی زدود

۴.مفهوم کلی عبارت زیر را بنویسید.

“تویی که در این روزگار چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران”

جواب ۴: امید ایران توهستی( جوانان ایران امید وآیتده ساز ایران هستند)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!