پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس دهم:آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹

خود ارزیابی 

۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟

جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید

مثل یک موج خروشان شد

کودکی از دامن این موج بیرون جست

از کمند آرزوها رست

چشم در چشم دشمن بود

دست او در دست نارنجک

آی آی دشمن

من حسین کوچک ایران زمینم

یک تنه با تانک هاتان در کمینم

مثل کوهی آهنین

۲. درباره این مصراع شعر” آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه” توضیح دهید.

جواب۲: ما در واقع فقط با یک کشور نمی جنگیدم بیشتر کشورهای جهان آن موقع با دادن سلاح و نیروی نظامی از عراق حمایت می کردند.

۳.چه شباهت هایی بین این درس و درس هشتم (همزیستی با مام میهن )وجود دارد ؟توضیح دهید.

جواب۳: هر دو درس ما را تشویق به دفاع از میهن میکند و اینکه فرزندان وطن در راه دفاع از وطن با عشق و علاقه هر کاری می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۰

گفت وگو 

۱. درباره ی شباهت های آرش کمانگیر و حسین فهمیده گفت و گو کنید .

جواب۱: هر دو ایرانی بودند.

هر دو عاشق وطن خویش بودند.

هر دو در راه وطن از حان عزیز خود گذشتند.

۲.به کمک اعضای گروه متن درس را به صورت نقالی در کلاس اجرا کنید.

نوشتن 

۱. در مصراع های زیر واژه های نادرست املایی را بیابید و شکل صحیح آنها را بنویسید.

الف )ناگهان تکبیر پروا کرد در میان آتش و باروت غوقا کرد.

جواب الف) غوغا

ب) این طرف تنها صلاح جنگ ایمان بود، خانه های خاک و خون خورده ،مهد شیران و دلیران بود .

جواب ب) سلاح

پ)دشمن بدعهد بی انصاف با حجوم بی‌امان خود مرزها را جابه جا می کرد .

جواب پ) هجوم

۲.هریک از بیت های زیر به کدام داستان اشاره دارد؟چکیده آنها را در دو بند بنویسید.

_ چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار/ شد ملازم در پی آن بردبار

جواب: اشاره دارد به داستان قرآنی اصحاب کهف که عده ای مسیحی بودند و در زمان امپراطوری روم باستان در شهر افسوس در ترکیه امروزی زندگی می کردند و مجبور بودند دین خود را مخفی نگه دارند. در نهایت از جبر روزگار خسته شدند و به گفته قرآن بر اساس الهامی که از سوی خداوند به ایشان رسید به همراه سگ خود به غاری رفتند وقتی به غار رسیدند خوابیدندو بعد از حدود ۳۰۰ سال از خواب بلند شدند. گویی چند ساعت بیشتر نخوابیدند اما وقتی به شهر رفتند دیدند که همه چیز دگرگون شده است. دوباره به غار بازگشتند اما دیگر اثری از آنها یافت نشد . پس از آن مردم در همان مکان برای آن ها مسجدی ساختند. 

_ بزد تیر بر چشم اسفندیار/ سیه شد جهان پیش آن نامدار

جواب: اشاره به نبرد رستم و اسفندیار دارد. اسفندیار و رستم هر دو سرآمد زمانه و از پهلوانان نامی بودند  شاه که از هیچ یک دل خوشی نداشت، تصمیم می‌گیرد که بین این دو پهلوان نامی آتش جنگی روشن کند. در جنگ تن به تن هیچ یک بر دیگری موفق نمی شوند. رستم  برای راهنمایی و مشورت نزد سیمرغ می رود.سیمرغ می گوید که اسفندیار رویین تن است و هیچ ضربه ای بر روی او کارساز نیست زیرا زرتشت اسفندیار را در چشمه زندگی غسل داده است همه جای بدن او ضد ضربه است به جز چشمانش. چون هنگام فرو رفتن در آب چشمان خود را بست. رستم که این نقطه ضعف را میفهمد از همین نکته استفاده می‌کنند و در نهایت بر وی پیروز می‌شود

۳.درک و دریافت خودرا از سروده زیر بنویسید.

“آسمان از شوق دف میزد/ شط خرمشهر کف میزد/ شهر یکباره به هوش آمد / چشم اشک آلود را وا کرد /بر فراز گنبدی زیبا پرچم خود را تماشا کرد.”

جواب ۳: این شعر به دلاوری ها شجاعت ها تلاش ها ی مردم ایران در دفاع از خرمشهر اشاره دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!