پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم درس هفتم:پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶

خود ارزیابی

۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟

جواب۱:

 • امید به آینده بهتر
 • یکسان نبودن احوال روزگار
 • وجود رهبر آگاه
 • توکل به خدا
 • دعا وخواندن قرآن

۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار کند ؟

جواب۲:همیشه امید دارد. به خدا توکل می کند و غم نمی خورد. وبا تلاش ، امید وخواندن قرآن بر مشکلات پیروز می شود.

۳. بیت زیر با کدام یک از بیت های درس ارتباط بیشتری دارد ؟

غواص گر اندیشه کند کام نهنگ/ هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ

جواب۳:ای دل ار سیل بنا بنیاد هستی برکند/چون تورا نوح است کشتیبان،ز توفان غم مخور

گفت وگو 

۱. غزلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و درباره پیام های آن در کلاس گفت و گو کنید.

جواب۱: بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است /بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب/ سروش عالم غیب چه مژده ها داده است

که ای بلندنظر شاهباز سدره نشینن/نشیمن تونه این کنج محنت آباد است

تو را ز کنگره عرش میزنند صفیر/ ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

مجو درستی از جهان سست نهاد/ که این عجوزه عروس هزار داماد است

مفهومی که شاعر در این شعر به آن اشاره می کند ، بی اعتباری و بی وفایی دنیاست و یاد آور می شود که ارزش و مقام انسان بالاتر از آن است که درگیر مشکلات و سائل دنیا شود و باید جایگاه حقیقی خود را بیابد.

۲.چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را در کلاس بخوانید.

 • ای سنایی خواجه ی جانی غلام تن مباش(سنایی)
 • همه گویند طاهر کس نداره، خدا یارمنه چه حاجت من (باباطاهر)
 • سعدیا مرد نکونام نمیردهرگز/مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.(سعدی)
 • حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود/ای شیخ پاکدامن معذوردار مارا(حافظ)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۷

نوشتن 

۱. واژگانی را که نشانه جمع دارند مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید .

کنعان  گلستان  دودمان  احزان  پیروان   کشتیبان  پایان  آزادگان

جواب۱:

 • احزان جمع حزن
 • پیروان جمع پیرو
 • آزادگان جمع آزاده

۲.در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید و سه واژه هم قافیه با آنها بنویسید.

همای اوج سعادت به دام ما افتد/ اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

جواب۲: قافیه ها=دام و مقام

واژه های هم قافیه ی دیگر مثل: کام ، نام ، رام ، شام ،خام

۳.بیت زیر با کدام یکی از بیت های درس ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.

عزیز مصر به رغم برادران غیور/ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید

جواب۳: دور گردون گردو روزی بر مراد ما نرفت/دائما یکشان نباشد حال دوران غم مخور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!