پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم،درس هشتم:هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲

خود ارزیابی

۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟

جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست

۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست ؟

جواب۲: این رابطه دو طرفه است چون هم مادر فرزتد را دوست دارد وبه خاطر فرزندش هر کاری می کند و هم فرزند نسبت به مادر عشق و علاقه دارد. واگر فرزند ناراحت باشد مادر بی قرار میشود واگر برای مادر مشکلی پیش بیاید فرزند بی تاب می شود.

۳. یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد؟

جواب۳:افراد متحد هستند وبا وجود تفاوت هایی که با هم دارنداما هدف واحد همه ی آن ها پیشرفت و رشد جامعه است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۶۳

  گفت و گو   

۱.شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

جواب۱: رشته وحدت چو قوم از دست داد/صد گره بر روی کار ما افتاد

ما پریشان در جهان چون اختریم / همدم و بیگانه از یکدیگریم

باز این اوراق را شیرازه کن/ باز آیین محبت تازه کن

باز ما را بر همان خدمت گمار/کار خود با عاشقان خود سپار 

رهروان را منزل تسلیم بخش/ قوت ایمان ابراهیم بخش

این شعر از اقبال لاهوری با مفهوم اتحاد می باشد وی تاکید دارد رمز موفقیت در کارها اتحاد وهمدلی است و بدون اتحاد هزاران مشکل پیش می آید و کار به نتیجه نمی رسد.

۲.نمونه های هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی را در کلاس مطرح کنید.

جواب۲: ملت ایران با وجود تفاوت های قومی و مذهبی در طول تاریخ همواره هم دل بوده اند و نمونه ای از آن را می توان هنگام وقوع بلایای طبیعی مثل زلزله ی رودبار ، زلزله ی بم یا  وقوع سیل گلستان و…مشاهده کرد که چطور به کمک عم می شتابند. نمونه ای دیگر هنگام جنگ تحمیلی بود که جوانان وطن از هر قوم و قبیله و زبانی برای دفاع از وطن جان خود را سپر کردند.

 نوشتن   

۱.ده واژه مهم املایی را از متن درس بیابید و بنویسید .

جواب۱ :

 • تپنده
 • گونه گونی و یگانگی
 • آبشخور
 • مایه ور و سیراب
 • فراخنای فرهنگی
 • خارها وگل ها
 • دو سویه
 • خفاش خویان
 • زردشتی
 • اقلیت های مذهبی

۲.در گروه های اسمی مشخص شده هسته وابسته و نوع آنها را بنویسید.

الف) فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر  جان می گیرند.

ب) در همین دوران دفاع مقدس ایرانیان  همه برای وطن تن را سپر کرده اند.

جواب :

الف) پرتو=هسته

گرم و گوارا =وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

مادر=وابسته ی پسین از نوع مضاف الیه

ب) همین =وابسته ی پیشین ، اسم اشاره

دوران =هسته

دفاع= وابسته پسین از نوع مضاف الیه

مقدس=وابسته پسین از نوع صفت بیانی

۳. پیام عبارت زیر را بنویسید.

“ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود عزیزکانی می پروراند و شیره جان خویش در کامشان می دارد”

جواب۳: رشد انسان های آزاده در دامان وطن

۴. جمله و بیت های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.

 • تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

پاسخ: خواب ، بیدار

 • گر تکبر می کنی با خواجگان سفله کن/ ور تواضع می کنی با مردم درویش کن

پاسخ: تکبر،تواضع _ خواجه،درویش

 • به نزد مهان و به نزد کهآن/ به آزار موری نیرزد جهان

پاسخ: مهان ،کهان

 • ….با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بی‌قراری کرده اند.

پاسخ:آشوب،آرامش _ آرمیده اند،بی قراری کرده اند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!