پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس چهارم:هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳

خود ارزیابی

۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟

جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه

۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟

جواب۲: منظور سعدی تاثیر همنشین بوده است اینکه دوست وهمنشین بد می تواند انسان را از راه راست منحرف کند حتی اگر از خانواده ی خوبی باشد .برعکس این موضوع هم صادق است.

۳.چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کرد؟

جواب۳: چون همنشین بد ماراهم مثل خودش می کند و خواسته یا ناخواسته روی ما تاثیر می گذارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۴

گفت وگو

۱. درباره آیات روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوستیابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید گفتگو کنید.

جواب ۱: آیات و روایات فراوانی در زمینه دوستی و همنشینی بیان شده است که در آن ها انسان را تشویق به همنشینی با انسان های خوب میکند واینکه باید قدر دوست دوستان خوب را بدانیم وآورده شده که رعایت احترام آن ها واجب است.

مثل آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /ذا دوستان مروت با دشمنان مدارا

۲.درباره بیت زیر گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید .

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد / ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

جواب۲: دیدن یار غایب ذوق و شوق فراوانی در انسان ایجاد می کند مثل لذت  باریدن باران در بیان خشک و بی آب

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۵

نوشتن

۱. حرف های جدول را به گونه‌ای به هم پیوند دهید که واژه هایی از متن درس به دست آید.

م   ص ا ء   ب ط
ع خ خ ا س ر
م س ء ل ه ی
ی ا ل ذ و ق
ق خ ص ا ل ت

جواب:

_ حروف های پشت سر هم جدول : طریقت ، ذوق ،مصائب ،خصال

_حروف های جدا از هم جدول:سلامت ، خصلت ، خوب ، واقع ،سعی و …


۲.کلمه مناسب را با توجه به جمله انتخاب کنید.

الف)تنهایی یکی از _______ مصائب است.( سنگین ،سنگین تر ، سنگین ترین)

جواب الف: سنگین ترین

ب) میهن ما________ از هر کشورهای دیگر جهان است .(زیبا، زیباتر، زیباترین )

جواب ب:زیباترین

۳.دو نمونه پرسش انکاری از درس های پیشین بیابید و بنویسید.

جواب۳ :

  • که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟
  • که داند که برآرد گل صد برگ از خار

۴.مفهوم کلی حکایت زیر را در یک بند بنویسید .

یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند گفتت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

جواب ۴: قضاوت نکردن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۰

فرصتی برای اندیشیدن 

۱.هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟

جواب۱: لامسه و لمس با دستانش

۲.منظور کلر از این جمله ها “در این راه بارها به عقب می لغزیدم، کمی جلو میرفتم ،سپس امیدوار میشدم “چیست ؟

جواب۲:پشتکار وتسلیم نشدن

۳.نویسنده چه چیزهایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟

جواب۳: کتاب نور خورشید و ادبیات بهشت موعود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!