پایه ششمحل تمرین ششم فارسی

جواب تمرین فارسی ششم-فصل چهارم، درس یازدهم:شهدا خورشیدند


فارسی ششم ، صفحه ی ۷۹

درک مطلب 

۱. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟

جواب۱: چون مثل چراغ که خانه را روشن میکند شهیدان هم مانند چراغی هستند که همه ی وطن را روشن میکنند

۲.شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید؟

جواب۲: شهید شمع همیشه روشن تاریخ است.

۳.چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

جواب۳:شهدا هم مانند وجود نورانی و گرم و زندگی بخش خورشید باعث برکت و حیات وطن هستند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۸۲

درک ودریافت

۱. با توجه به نمودار زیر درباره عناصر داستانی که خواندید، گفت و گو کنید.

شخصیت ها ابن سینا_بهمنیار_مردمسلمان
زمان زمستان
مکان حجره ی بوعلی
رویدادها یا حوادث پیشنهاد بهمنیار به بوعلی برای ادعای پیامبری_ درخواست بوعلی و بهمنیار برای آوردن آب_ نافرمانی کردن بهمنیار_شنیدن صدای اذان و راز و نیاز مردمسلمان در خارج از خانه_ گفتن دلیل ادعای پیامبری نکردن بوعلی به بهمنیار
پیام تنها آموزه های پیامبر خدا برای مردم حجت جاوید وماندگار می شود.

۲.چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟

جواب۲:به دلیل مشاهده ی استعداد و دانش وهوش فوق العاده ی بوعلی

کارگاه درس پژوهی

۱.درباره ویژگی های شخصیت های ماندگار گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

جواب۱:آگاه و دانشمند و با پشتکار و متواضع و فروتن و عاشق ملت ومیهن خویش اند.

۲.درباره شیوه کار با لغت نامه در گروه گفت و گو کنید سپس با استفاده از فرهنگ لغت معنی چند واژه از این فصل را که به نظرتان مهم هستند بیابید.

جواب۲: لغت نامه کتابی است که  واژه ها به ترتیب حروف الفبا درآن مرتب شده اند و معنی هر واژه همراه با توضیحات مربوط به  تلفظ و ریشه آن ارائه میشود. به اضافه ی یک سری از علائم اختصاری که معمولا درقسمت توضیحات آورده می شود و برای استفاده از لغت نامه باید معنای آنها را بدانیم. لغتنامه ها از کتاب‌های مرجع هستند و معمولاً در چند جلد تهیه می شوند برای این که معنی کلمه مورد نظر خود را در لغت نامه پیدا کنیم باید به ترتیب حروف الفبا توجه کنیم وحرف به حرف، بر اساس ترتیب حروف الفبا کلمه مورد نظر خود را در لغت نامه پیدا کنیم.

۳.در مورد قالب شعری غزل تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب۳: غزل در لغت یعنی :حدیث عاشقی . این قالب شعری معمولا برای بیان عواطف و احساسات استفاده می شود و در این قالب معشوق مورد توجه مرکزی است به طور میانگین بین ۵ تا ۱۴ بیت دارد و مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است .

معمولا شاعر در پایان شعر نام خود را می آورد این قالب شعری در قرن هفتم به دوران اوج خود رسید حافظ وسعدی از نامدارترین غزل سرایان ایران اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!