پایه ششمحل تمرین ششم فارسی

جواب تمرین فارسی ششم-فصل دوم،درس سوم:هوشیاری


فارسی ششم ، صفحه ی ۲۹

درک مطلب 

۱. با توجه به متن درس پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟

جواب۱: تک روی ، بی طاقتی ، ناآگاهی وهشیار نبودن، بی اعتمادی ، خودخواهی و تکروی

۲..به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

جواب۲:

_اینکه از همه ی جهات موضوع را بررسی کنیم.

_با افراد دانا مشورت کنیم.

_در مورد موضوع مطالعه و تحقیق کنیم.

۳.باز از کجا می دانست که آب زهر آلود است؟

جواب۳:چون باز پرنده ای است که در ارتفاع بالایی پرواز می کند . از آن بالا جنازه ی اژدها را دید و فهمید که آب آلوده شده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۳۱

خوانش وفهم 

۱. منظور از بیت “کم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر” چیست؟

جواب۱: کم و سنجیده وارزشمند سخن بگو تا سخن تو مثل مروارید که کمیاب وارزشمند است باشد و به گوش همه ی دنیا برسد

مفهوم: کم گویی وگزیده گویی

۲. با توجه به نشانه گذاری ها بیت زیر را بخوانید .به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟ با دلیل بیان کنید.

“لاف از سخن ، چو در توان زد /  آن خشت بود که ، پر توان زد “

“لاف از سخن چو در ، توان زد /  آن خشت بود که پر ، توان زد”

جواب ۲:مدل خواندن دوم درست است چون درغیر این صورت شعر از نظر آهنگ و معنا به هم می ریزد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!