پایه ششمحل تمرین ششم فارسی

جواب تمرین فارسی ششم-فصل اول،درس اول:معرفت آفریدگار
فارسی ششم ، صفحه ی ۱۲

درست  و  نادرست

۱.درشعری که خواندید” بلبل “و “قمری”چه می خوانند؟

جواب۱:ذکر خدا را می گفتند واورا یاد می کردند.

۲. برداشت شما ازبیت”برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هرورقش دفتریست معرفت کردگار” چیست؟

جواب۲:برای انسان آگاه واندیشمند هرچیزی که میبیند وهمه ی آنچه که در  طبیعت هست حتی برگ درختان نشانه ی وجود خداوند است.

۳.به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تاکید دارد؟دلیل خودرا بیان کنید.

جواب۳: تفکر واندیشیدن در نعمت های خدا و شکرگذاری وقدر دانی خداوند

۴.چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات هست؟

جواب۴: انسان تنها موجودی است که دارای عقل است بنابراین عبادت انسان از روی عقل وآگاهی وشناخت است اما سایر موجودات این ویژگی را ندارند واز روی غریزه وبدون تفکر خداوند را عبادت می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!