پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس 2: مخلوط ها در زندگی

جواب تمرین علوم چهارم – درس 2: مخلوط ها در زندگی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 2: مخلوط ها در زندگی


فعالیت (صفحه 6)

 • آیا احمد به همین روش می تواند شکر ها را از نخودچی ها جدا کند؟ بله
 • آیا پساز جدا شدن دانه هایشکر از نخودچی ها، شکل آنها تغییر می کند؟ خیر

گفت و گو (صفحه 7)

 • در هر یک از مخلوط های رو به رو چه چیزهایی وجود دارد؟ در مخلوط سمت چپ: انواع تیله _ در مخلوط سمت راست: فندق، گردو، پسته، بادام، بادام هندی
 • در هر یک از این مخلوط ها، مواد چه حالتی دارند؟ در هر دو جامدند.

فکر کنید (صفحه 8)

 • در هر یک از شکل های صفحه ی قبل، چه موادی با هم مخلوط شده اند؟
 • جدول زیر را پر کنید.
انواع مخلوط
جامد در جامد جامد در مایع مایع در مایع
میوه های خشک شربت خاکشیر آب و روغن
تیله ها
آجیل

فعالیت (صفحه 8)

مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید

شماره ی لیوان نام موادّ موجود در لیوان شفاف است یا شفاف نیست مواد درون لیوان ته نشین می شوند یا نمی شوند
1 قند شفاف است ته نشین نمی شود
2 روغن شفاف نیست ته نشین می شود
3 گچ(آرد) شفاف نیست ته نشین می شود

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ موادی شفاف هستند مانند قند ته نشین می شوند و موادی که شفاف نیستند مانند روغن و گچ ته نشین نمی شوند.


فکر کنید (صفحه 9)

در نمونه های زیر، مخلوط های یک نواخت را مشخص کنید. دلیل خود را بیان کنید.

زعفران دم کرده و صاف شده و آب و نمک _ زیرا شفاف هستند، ته نشین نمی شوند در نتیجه مخلوط یکنواخت هستند

نتیجه میگیریم مخلوط های یکنواخت: شفاف هستند، ته نشین نمی شوند و مواد به طور یکنواخت در آنها پراکنده شده اند.


فعالیت (صفحه 10)

نوع ماده شاخه نبات خرده نبات پودر نبات
زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 90 60 30
 • در کدام حالت، نبات سریع تر در آب حل می شود؟ پودر نبات
 • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه مواد ریز تر باشند زود تر در آب حل می شوند.

فعالیت (صفحه 11)

نوع آب داغ نیم گرم سرد
مدت زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 10 20 30
 • شکر در کدام آب سریع تر حل می شود؟ در آب داغ
 • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه آب گرم تر باشد مواد زود تر در آن حل می شوند.

فکر کنید (صفحه 12)

برای تهیه ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

عسل را در شیر داغ میریزیم آن را برای بهتر مخلوط شدن هم می زنیم سپس در یخچال سردش می کنیم.


فعالیت (صفحه 11)

 • کدام ماده در این مخلوط دیده نمی شود؟ نمک
 • کدام  ماده را با روش صاف کردن جدا کردید؟ ماسه
روش های جدا کردن نتیجه
ماده یا مواد جدا شده ماده یا مواد باقی مانده
صاف کردن ماسه نمک
تبخیر نمک

گفت و گو (صفحه 13)

ما هر روز مواد مختلفی را از هم جدا میکنیم. دربارهی تصویرهای زیر گفت وگو کنید.


جمع آوری اطلاعات (صفحه 13)

نمک خوراکی را چگونه تهیه میکنند؟

در این باره  اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

نمک خوراکی را می توان از دو منبع تهیه کرد؛ (۱) سنگ نمک و (۲) آب های شور یا آب نمک

(۱) سنگ نمک: مهندسان معدن سنگ نمک را از معدن استخراج می کنند سپس نمک خوراکی را از آن بدست می آورند.

(۲) آب های شور یا آب نمک: محلول آب نمک را می توان با عبور دادن از صافی یا تبخیر جدا کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!