پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس 1: زنگ علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس 1: زنگ علوم

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1: زنگ علوم


پیش بینی کنید (صفحه 3)

الف) اگر سيمها را به شكل مثلّث يا مستطيل بسازيم، پيش بينی کنيد که حبابها چه شكلی خواهند شد. به شكل کروی

ب) درستی پيش بينی خود را بررسی کنيد و نتيجه را به کلاس گزارش دهيد.
سيم را به هر حالتی که شکل می دهیم، حباب ها کروی هستند.


پیش بینی کنید (صفحه 4)

در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ لباس هایی با زنگ روشن _ زیرا لباس های تیره گرمای بیشتری از نور خورشید جذب می کنند.

وقتی لباس های خیسی را که جنس آنها یکسان است در آفتاب پهن می کنیم، پیش بینی کنید: لباس های سیاه زودتر خشک می شوند یا لباس های سفید؟ چرا؟ لباس های سیاه _ زیرا لباس های تیره گرمای بیشتری جذب می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!