پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس هفتم: آهن ربا در زندگی

جواب تمرین علوم چهارم – درس هفتم: آهن ربا در زندگی

حل تمرین علوم چهارم | درس هفتم: آهن ربا در زندگی

فعالیت ص 60 

2-مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

نام وسیله فلزّی جذب آهن ربا می شود جذب آهن ربا نمی شود
میخ آهنی
سیم مسی

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ فقط مواد آهنی به آهنربا جذب می شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

جمع آوری اطلاعات ص 61

در گروه خود ، با انجام آزمایش ، درباره ی این که کدام یک از وسیله های فلزی خانه ی شما جذب آهن ربا می شوند و کدام یک جذب نمی شوند ، اطلاعات جمع اوری کنید  و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

وسایلی مثل قاشق و چنگال ،کارد فلزی، قابلمه و ظرف های آهنی  به آهن ربا جذب می شوند. ولی وسایلی مثل ظروف چوبی و قاشق های چوبی و یا قابلمه مسی به آهنربا جذب نمی شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 61

برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، با وسایلی که در اختیار دارید آزمایش مناسبی را ظرّاحی و اجرا کنید. نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

برای این کار ابتدا دو نوع آهنربا نعلی و میله ای ، مقداری براده آهن و یا گیره کاغذ را تهیه میکنیم.

ابتدا دو سر آهنربای میله ای را به براده های آهن نزدیک کرده و مشاهده میکنیم که مقدار بسیار زیادی براده جذب سر ها می شود . سپس همین کار را با وسط آهنربا امتحان میکنیم. مشاهده میکنیم که مقدار کمی جذب میشود .

اگر همین کار را آهنربای نعلی شکل تکرار کنیم متوجه درستی این قضیه می شویم که خاصیت آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر از وسط آن می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فعالیت ص 62

1- دو آهن ربای تیغه ای را مانند کل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2-ماشین هارا مانند شکل از روبرو به هم نزدیک کنید ؛ چه اتفاقی می افتد؟ از هم دیگر فاصله می گیرند و دور می شوند.

2-یکی از ماشین هارا بر گردانید و دوباره آن ها را به هم نزدیک کنید؛چه اتفاقی می افتد؟ به همدیگر نزدیک می شوند.

  •  در کدام حالت ، ماشین ها با هم تصادف می کنند؟ حالت دوم
  • در کدام حالت، ماشین ها از هم دور می شوند؟ حالت اول
  • از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟ قطب ها همنام همدیگر را دفع میکنند و قطب های ناهمنام همدیگر را جذب می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 63

شماره ی آهن ربا فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود
1 3 سانتی متر
2 1 سانتی متر
3 2 سانتی متر
4 3 سانتی متر
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ قدرت ربایش و جذب در همه آهنرباها یکسان نیست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 63

3-این میخ را به گیره های فلزی کاغذ یا براده های آهن نزدیک کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

می بینیم که مقداری از آن ها را جذب می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 64

7-آهنربای سوزنی را چندبار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟ بله

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ سوزن آهنربایی همیشه در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فعالیت ص 65

3-میخ را به چندگیره فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ آن هارا جذب می کند.

4- پیش بینی کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ هارا تغییر دهید،چه اتفاقی می افتد.

مقدار گیره های فلزی که جذب می کند بیشتر می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید ص 66

مردم با مصرف کالاهای بسته بندی شده مانند انواع کنسرو ها و نوشیدنی ها مثقدار زیادی زباله تولید می کنند. 

  • استفاده از کالاهای بسته بندی شده ی فلزّی چه فایده ها و چه ضررهایی دارد؟

فواید: مواد برای مدت زمان طولانی داخل آن ها سالم باقی می ماند. بسیار مستحکم و قابل بازیافت اند.

ضررها: در صورت استفاده زیاد از این وسایل برای ساخت آن ها باید منابع طبیعی بیشتری استخراج شود و به مرور به محیط زیست آسیب رسانده می شود. برای بازیافت نیاز به هزینه بالایی هست.

  • بازیافت زباله های فلزّی چه فایده هایی دارد و به چه روش هایی انجام می شود؟

 

باعث می شود که منابع طبیعی ما کم نشود همچنین از ضرر پسماند های زباله به طبیعت کم میکند.

برای بازیافت زباله های فلزی ابتدا آن هارا با استفاده از آهنرباها جذب می کنند و سپس در کوره ذوب می کنند و دوباره از آن ها استفاده می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!