پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم-درس هشتم: آسمان در شب

جواب تمرین علوم چهارم-درس هشتم: آسمان در شب

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم:آسمان در شب

فعالیت ص 69

5- در ستون(1) جدول، نتیجه مشاهده ی نی ها از بالا رسم شده است. شما هم از روبه رو  به آنچه ساخته اید نگاه کنید؛ چه چیزی می بینید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را در ستون(2) جدول زیر رسم کنید.

بار دیگر نی هارا از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.

 

7-روی جدول نقطه هایی را که رسم شده اند، به یکدیگر وصل کنید.

  • به نظر شما ، شکلی که در ستون(1) رسم شده ، شبیه به چه وسیله ای است؟

می توانیم شبیه به یک سبد دسته دار در نظر بگیریم.

  • آیا فاصله ی همه ی آلومینیوم های مچاله شده با میز یک اندازه است ؟ خیر 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکر کنید ص 72

  • سیاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟

ستاره ها از خود نور پخش می کنند ولی سیاره ها نوری پخش نمی کنند و در یک مدار مشخص به دور خود می چرخند.

  • سیاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری ؟به چه دلیل؟

سیاره ناهید، زیرا به خورشید نزدیک تر است.

  • چرا ناهید ، یک سیاره است؟   

 به دلیل این که از خود نوری پخش نمی کند و در یک مدار مشخص می چرخد.                      

  • سیاره ی ناهید در آسمان پرنور دیده می شود؛ به چه دلیل؟   

زیرا نور خورشید که روی آن افتاده را بازتاب می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید ص 72

درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

  • ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آن ها را ببینیم؟

واقعیت این است که ستاره در روز در آسمان قرار دارند و در همان جای خود مانده اند اما دلیل این که ما آن هارا نمیبینیم این است که نور خورشید آنچنان زیاد است که دیده شدن تاره هاعملاً غیرممکن می شود. و روشنایی ستارگان در مقابل روشنایی خورشید ناچیز است بنابراین ما آن ها را نمیبینیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 73

6-هریک از دانش آموان با صدای سوت معلّم ، برخلاف عقربه های ساعت به دور خورشید بچرخد.

  • چرا در منظومه ی خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

زیرا هر یک در مداری مشخص حرکت می کنند و به نظم قرار گرفته اند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید ص 74

سال کدام سیاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طولانی تر است ؟چرا؟

سیاره نپتون زیرا دورترین فاصله از خورشید را دارد که یک سال در آن برابر 164.8 سال زمینی یعنی 60182  روز می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 75

به مدت 2 هفته از اول یک ماه قمری ، هرشب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!