جواب تمرین علوم چهارم-درس هشتم: آسمان در شب

جواب تمرین علوم چهارم-درس هشتم: آسمان در شب

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم:آسمان در شب

فعالیت ص 69

5- در ستون(1) جدول، نتیجه مشاهده ی نی ها از بالا رسم شده است. شما هم از روبه رو  به آنچه ساخته اید نگاه کنید؛ چه چیزی می بینید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را در ستون(2) جدول زیر رسم کنید.

بار دیگر نی هارا از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.

 

7-روی جدول نقطه هایی را که رسم شده اند، به یکدیگر وصل کنید.

  • به نظر شما ، شکلی که در ستون(1) رسم شده ، شبیه به چه وسیله ای است؟

می توانیم شبیه به یک سبد دسته دار در نظر بگیریم.

  • آیا فاصله ی همه ی آلومینیوم های مچاله شده با میز یک اندازه است ؟ خیر 

فکر کنید ص 72

  • سیاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟

ستاره ها از خود نور پخش می کنند ولی سیاره ها نوری پخش نمی کنند و در یک مدار مشخص به دور خود می چرخند.

  • سیاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری ؟به چه دلیل؟

سیاره ناهید، زیرا به خورشید نزدیک تر است.

  • چرا ناهید ، یک سیاره است؟   

 به دلیل این که از خود نوری پخش نمی کند و در یک مدار مشخص می چرخد.                      

  • سیاره ی ناهید در آسمان پرنور دیده می شود؛ به چه دلیل؟   

زیرا نور خورشید که روی آن افتاده را بازتاب می کند.

گفت و گو کنید ص 72

درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

  • ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آن ها را ببینیم؟

واقعیت این است که ستاره در روز در آسمان قرار دارند و در همان جای خود مانده اند اما دلیل این که ما آن هارا نمیبینیم این است که نور خورشید آنچنان زیاد است که دیده شدن تاره هاعملاً غیرممکن می شود. و روشنایی ستارگان در مقابل روشنایی خورشید ناچیز است بنابراین ما آن ها را نمیبینیم.

فعالیت ص 73

6-هریک از دانش آموان با صدای سوت معلّم ، برخلاف عقربه های ساعت به دور خورشید بچرخد.

  • چرا در منظومه ی خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

زیرا هر یک در مداری مشخص حرکت می کنند و به نظم قرار گرفته اند.

فکرکنید ص 74

سال کدام سیاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طولانی تر است ؟چرا؟

سیاره نپتون زیرا دورترین فاصله از خورشید را دارد که یک سال در آن برابر 164.8 سال زمینی یعنی 60182  روز می باشد.

فعالیت ص 75

به مدت 2 هفته از اول یک ماه قمری ، هرشب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!