پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس سیزدهم:زیستگاه

جواب تمرین علوم چهارم – درس سیزدهم:زیستگاه

حل تمرین علوم چهارم | درس سیزدهم : زیستگاه

فعالیت صفحه 113

در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه :

الف)کدام موجودات زنده و غیر زنده را  می بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید.

زنده غیرزنده
درخت چنار خاک
ملخ نیمکت
گربه چراغ بوستان
مگس سرسره
چمن تاب
درخت کاج الاکلنگ
زنبور سنگ

ب)موجودات زنده ی جدول بالا را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید.

گیاهان جانوران
درخت چنار ملخ
درخت کاج گربه
چمن مگس
زنبور

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 113

درباره ی غذای  جانورانی که نام آن ها را در جدول بالا نوشتید، اطلاعات جمع آوری کنید و جدول صفحه ی بعد را کامل کنید. سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید:

کدام جانوران این جدول از گیاهان و کدام جانوران از گوشت جانوران دیگر تغذیه می کنند؟

گربه : گوشتخوار

زنبور و مگس و ملخ : گیاهخوار

ادامه در صفحه 114

آیا در این جدول،جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟ خیر!

نام جانور غذا
گنجشک کرم خاکی، دانه ی گیاه و حشرات
ملخ برگ گیاه
گربه موش و پرندگان
زنبور شهد گل
مگس زباله ها

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 115 

تصویر های زیر را به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

بین  این موجودات زنده،چه ارتباط غذایی وجود دارد؟ یک زنجیره ی غذایی را تشکیل می دهند.
ارتباط غذایی بین موجودات زنده ی این تصویر ها را با استفاده از علامت پیکان نشان دهید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 115

با توجه به شکل روبرو ،

غذاهای گنجشک کدام اند؟ کرم و حشرات
گنجشک غذای کدام جانوران است؟گربه  و روباه
در این شکل چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟ 2 عدد
کدام جانور در این زنجیره ها مشترک است؟ گنجشک

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 116

1-در شبکه ی غذایی بالا چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟ 5 عدد

2-موش در چند زنجیره ی غذایی دیده می شود و غذای چه جانورانی است؟ در سه عدد و غذای شاهین و جغد و مار

3-اگر در این شبکه ی غذایی همه یموش ها از بین بروند،آیا همه ی شاهین ها هم از بین میروند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

خیر زیرا شاهین ها می توانند از خرگوش و عقاب تغذیه کنند که عقاب ها در صورت نبود موش می توانند از قورباغه ها تغذیه کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 116

پیش بینی کنید چه اتفاقی برای کرم ها می افتد؟ کرم خاکی ها بیرون می آیند
چه مشاهده می کنید؟ کرم خاکی ها بیرون می آیند زیرا نمیتوانند در خاک تنفس کنند و شرایطشان تغییر کرده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 118

آیا ماهی،ببر و عقاب می توانند در هرجایی زندگی کنند ؟ به چه دلیل؟

خیر به عنوان مثال ماهی نمی تواند در خشکی زندگی کندو طبیعتاً می میرد. زیرا هر جانوری برای شرایط محیط خاصی به وجود آمده و در شرایط خاصی می تواند زندگی کند و باید شرایط لازم برای زندگی برایشان فراهم باشد.

آیا جانوران محل زندگی شما می توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند؟به چه دلیل؟

خیر چون محیط ما نه زیاد سرد و نه زیاد گرم است و هر موجودی برای شرایط خاصی آفریده شده و غیر از آن خطر مرگ برایش وجود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکر کنید صفحه 118

آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟دلیل بیاورید.

بله چون از موجودات زنده مثل : کرم ، پرنده ، گربه و… و از موجودات غیر زنده مثل : نیمکت ، چراغ ، سنگ و … تشکیل شده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 118

درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویر های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.

انسان با استفاده ناسالم ، آشغال ریختن ، استفاده بیش از حد برای کشاورزی و … ، آلوده کردن طبیعت و رودها و رودخانه ها به خاطر کارخانه ها ، کندن درختان و آتش زدن آن ها و … می تواند در تخریب این ها نقش جدی  داشته باشد.

ولی بر عکس با استفاده درست و صحیح ، ریختن آشغال ها در کیسه زباله ،آّبیاری و … میتواند در حفظ طبیعت نقش بسیار موثری داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!