پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم – درس دهم: بدن من (2)

جواب تمرین علوم چهارم – درس دهم: بدن من (2)

فعالیت ص 85

6-هریک از افراد گروه این فعّالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسید.(برعهده دانش آموز)

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

مقدار تنفس افراد فرق دارد و مقدار هوای متفاوتی در شش ها جا می دهند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو ص 85

درباره ی جمله ی زیر در گروه گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

«کسانی که حباب های بزرگ تری ساخته اند ، جثّه شان بزرگ تر است.»

اگر کسی جثه بزرگتری داشته باشد ممکن است حباب بزرگتری هم درست کند ولی این صد درصد درست نیست. ولی قطعا هر کس شش بزرگتری داشته باشد ، هوای بیشتری را جا می دهد و در نتیجه  حباب بزرگتری درست می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو ص86

وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پرکردید، اول کدام کار را انجام دادید؛دم یا بازدم؟

اول عمل دم را انجام دادیم که شش ها را پر از هوا کردیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات ص 86

درون بینی هر یک از ما،تعداد زیادی مو وجود دارد. درباره ی فایده ی این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کاربرد موهای بینی به دام انداختن و مانع از عبور بودن گرد و غبار است تا هوای پاک وارد شش ها شود. و همچنین باعث کاهش احتمال بیماری های تنفسی شده و جزئی از سیستم ایمنی بدن به حساب می رود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 87

1-مانند شکل ، 2 انگشت خود را روی مچ دستتان قرار دهید،چه مشاهده می کنید؟

احساس برجسته شدن و بعد به حالت قبل برگشتن قسمت مشخصی

2-آنچه شما احساس کردید،نبض نام دارد. اکنون هریک از افرادگروه ، تعداد نبض خود را در مدّت یک دقیقه بشمارد و در جدول بنویسد.(برعهده دانش آموز)

  • آیا تعداد نبض افراد مختلف، یکسان است؟خیر نبض افراد مختلف می تواند بسته به سن،میزان فعالیت و … متفاوت باشد.

3-با استفاده از گوشی پزشکی،صدای قلب خود و دوستانتان را در مدّت یک دقیقه بشنوید و بشمارید.

  • آیا بین تعداد صدای قلب و تعداد نبضتان رابطه ای وجود دارد؟

بله در افراد سالم نبض و ضربان قلب با هم یکسان هستند. در واقع نبض دستان پیروی ضربان قلب ماست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو ص88

چرا پزشک تعداد نبض بیمار را اندازه گیری می کند؟

زیرا نبض انسان نشان دهنده این است که آیا سیستم گردش خون انسان و قلب او درست و صحیح کار می کند یا نه. در واقع یکی از رایج ترین و صحیح ترین روش های پی بردن به سلامت قلب اندازه گیری تعداد نبض بیمار است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت ص 89

نام دانش آموز تعداد نبض در یک دقیقه تعداد دم و بازدم در یک دقیقه
قبل از دویدن بعد از دویدن قبل ازدویدن بعد از دویدن
75 95 75 95
  • تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ افزایش می یابد.
  • تعداد نبض قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ افزایش می یابد.
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟با فعالیت و ورزش کردن نیاز ما به هوای پاک بیشتر و در نتیجه تعداد دم و بازدم و تعداد نبض ما افزایش می یابد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید ص 89

  • چرا تعداد نبض پس از فعالیت های بدنی تغییر می کند؟ زیرا سلول های بدن اکسیژن زیادی هنگام فعالیت استفاده می کنند و سرعت رساندن اکسیژن به سلول ها باید افزایش یابد تا میزان بیشتری اکسیژن به سلول ها می رسد.
  • آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد؟ بله قطعا زیرا حتی در هنگام خواب هم سلول های ما مثل سلول های قلب  نیاز به اکسیژن دارند پس باید نبض داشته باشیم تا به سلول ها اکسیژن برساند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو ص 90

تصویر های زیر را ببینید و درباره ی اینکه «چگونه موادّ لازم به سلول های بدن می رسند.» گفت و گو کنید.

وقتی غذا را می خوریم ، غذا با بزاق ما حل شده و توسط مری به معده می رود . در معده گوارش کامل شده و سپس وارد روده باریک می شود. مواد درون روده باریک جذب دیواره های روده شده و وارد خون میشوند. از انجایی که خون در سرتاسر بدن در جریان است این مواد مغذی را به تمام بدن می رساند و سپس به دلیل این که این مواد بسیار ریز شده اند وارد سلول ها شده و به مصرف میرسند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو ص 91

با توجه به شکل روبرو در مورد « ادرار از کلیه ها به کجا می رود تا دفع شود.» گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

ادرار از کلیه ها وارد لوله ای به اسم میزنای می شود که  از طریق آن سپس به مثانه در بخش زیر شکم می رسد. در مثانه مدت زمانی می ماند تا مثانه تا حدودی پر شود و بعداز طریق لوله دیگری به نام میزراه از بدن خارج می شود. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!