جواب تمرین علوم پنجم-درس دوم:مادّه تغییر می کند!

جواب تمرین علوم پنجم-مادّه تغییر می کند!

کاوشگری صفحه ی 9

5-تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده اید، در جدول زیر بنویسید.

نام مادّه کارهایی که انجام شده است تغییر های ایجاد شده در
شکل اندازه بو رنگ
کاغذ بریدن x x
چوب و نخ بریدن x x
نخ بستن و گره زدن x x

فکرکنید صفحه 10

آیا در ساختن بادبادک جنس موادّی را هم که به کار بردید، تغییر کرد؟

خیر تنها شکل و اندازه بادبادک تغییر کرد و هیچ تغییری در مواد به کار رفته اعمال نشد.

فعالیت صفحه 10

  • در کدام تغییر، شکل و اندازه ی مادّه عوض می شود؟ در هر 3 مورد
  • در کدام تغییر، رنگ و بوی مادّه عوض می شود؟ فقط در مورد سوم یعنی قرار دادن حبّه قند روی شعله ، علاوه بر شکل و اندازه رنگ و بو هم تغییر می کند.

فعالیت صفحه 11

4-حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم مرغ ها را با هم مقایسه کنید.

تخم مرغ خام: رنگ سفیده آن شفاف و رنگ زرده به شدت نارنجی رنگ است. هردو زرده و سفیده به شکل مایع هستند .

تخم مرغ آب پز: سفیده و زرده هردو سفت شده و تغییر رنگ داده اند . همچنین بوی متفاوتی دارند.

تخم مرغ نیمرو: در این حالت هم سفیده و زرده تقریبا سفت شده اند و بوی متفاوتی دارند.

فکرکنید صفحه 12

1-وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟ رنگ آن مشکی شده و دارای بو می شود.

2-وقتی آب یخ می زند، مایع به جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود،مایع به گاز(بخارآب ) تبدیل می شود.اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟ تغییر فیزیکی

فعالیت صفحه 12

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه بندی کنید و در جدول بنویسید.
پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست کردن مربا،
تراشیدن مداد، آرد کردن گندم، پوسیدن پارچه و زنگ زدن وسایل آهنی

تغییر فیزیکی بریدن پارچه ،شکستن لیوان  ، تراشیدن مداد،آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی پختن مرغ ، تبدیل انگور به سرکه ، درست کردن مربا ، پوسیدن پارچه ، زنگ زدن وسایل آهنی

فعالیت صفحه 13

  • 5-مشاهده های خود را بنویسید.  بو و رنگ مخلوط تغییر کرده و همچنین اندکی گاز تولید شده است.
    فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟

به این دلیل که تغیر شیمیایی انجام شده که منجر به تغییر رنگ و بو وتولید گاز شده است. در واقع تغییر این موارد و تولید گاز از نشانه های انجام تغییر شیمیایی است.

گفت و گو صفحه 13 

هریک از تغییر های زیر در کدام حالت تندتر رخ می دهد؟ چرا؟

الف) فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از آن 

این اتفاق در بیرون از یخچال زودتر رخ می دهد زیرا گرمای بیرون سرعت این اتفاق را بیشترمی کند.

ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد

این اتفاق در چای داغ زودتر رخ می دهد زیرا گرمای چای سرعت فرآیند را زیاد می کند.

جمع آوری اطلاعات صقحه 14

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟

در هوای مرطوب زیرا وجود اکسیژن و آب از عوامل زنگ زدن و ایجاد تغییر شیمیایی در اهن است. هرچه محلی که آهن را قرار می دهیم مرطوب تر باشد ، میزان اکسیژن و آب در ان محل بیشتر است. زنگ زدن در نتیجه باعث از بین رفتن رنگ و ایجاد بوی نامطبوع در آهن می شود. همچنین باعث کاهش استحکام آهن و خوردگی ان می شود که عملاً آن را بی استفاده می کند.

گفت و گو صفحه 14

انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد؟

سنگ نوشته ای  در همدان – صاف کردن جادّه-کندن زمین با بیل مکانیکی

جمع آوری اطلاعات صفحه 15

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

تغییر با دخالت انسان بدون دخالت انسان
سیل
خشک شدن آب رودخانه
قطع  درختان جنگل
باریدن باران
کمبود آب

گفت و گو صفحه 16

در گروه خود، یکی از دخالت های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و در باره ی مفید یا مضر بودن آن گفت وگو کنید. نتیجه ی این گفت و گو را به کلاس گزارش دهید.

به عنوان مثال ساختن سد بر روی رودها!

علت ساختن سد بر روی آب این اهداف است :

تولید برق با استفاده از آب

ذخیره ی آب

حفاظت از خاک

کنترل سیلاب ها

آبیاری مزارع و …

است اما از ضرر های این کار می توان به تخریب زیستگاه های آبی ، به خطر افتادن حیات زیستگاه های جانوری وابسته به آن در تالاب ها و  دریاچه ها ، افزایش تبخیر آب و غلیظ شدن آب و شور شدن آن   اشاره کرد. اثرات منفی سد سازی آن قدر زیاد است که بسیاری از کشور های توسعه یافته از دهه 70 میلادی به بعد نه تنها سدی نمی سازند بلکه سعی می کنند سد های قبلی که ساخته بودند را از بین ببرند.

فعالیت صفحه 16

به موادّ موجود در محلّ زندگی تان توجّه کنید. پنج تا از آنها را انتخاب کنید و مانند
نمونه در جدول زیر بنویسید

نام مادّه کاری که انجام شده است نوع تغییر
تغییر شیمیایی تغییر فیزیکی
1-کاغذ بسته بندی
2-پارچه دوختن
3-تخم مرغ پختن
4-عود سوزاندن
5-میوه بریدن

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!