جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن صفحه ی 51

پرسش متن صفحه ی 51

پرده ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده ی گوش چه چیز هایی می بینید؟

طبق شکل صفحه ی 51 می توان استخوان های کوچک ، بخش حلزونی ، عصب شنوایی و استخوان های جمجمه را مشاهده کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!