جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن  صفحه ی 49

پرسش متن  صفحه ی 49

ما با انجام دادن کدام کارها می توانیم از چشم های خود مراقبت کنیم؟

در آقتاب حتما عینک بزنیم .

هنگام مطالعه صاف بنشینیم تا هم  ستون فقراتمان آسیب نبیند هم چشمانمان دچار مشکل نشود.

همچنین در هنگام کار در آزمایشگاه حتما عینک ایمنی بزنیم تا در صورت پخش شدن ذرات در هوا چشمانمان آسیب نبیند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!