پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن  صفحه ی 49

پرسش متن  صفحه ی 49

ما با انجام دادن کدام کارها می توانیم از چشم های خود مراقبت کنیم؟

در آقتاب حتما عینک بزنیم .

هنگام مطالعه صاف بنشینیم تا هم  ستون فقراتمان آسیب نبیند هم چشمانمان دچار مشکل نشود.

همچنین در هنگام کار در آزمایشگاه حتما عینک ایمنی بزنیم تا در صورت پخش شدن ذرات در هوا چشمانمان آسیب نبیند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!