پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 20

فعالیت صفحه 20

3-همین فعّالیت را به جای لوله ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید.

هم با منشور و هم با لوله ی خودکار رنگ های رنگین کمان را نشان می دهند.

4 این بار در یک اتاق تاریک، به جای نور خورشید یک باریکه ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می کنید؟

نور سفید تبدیل به رنگ های زنگین کمان تجزیه می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!