جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 20

فعالیت صفحه 20

3-همین فعّالیت را به جای لوله ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید.

هم با منشور و هم با لوله ی خودکار رنگ های رنگین کمان را نشان می دهند.

4 این بار در یک اتاق تاریک، به جای نور خورشید یک باریکه ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می کنید؟

نور سفید تبدیل به رنگ های زنگین کمان تجزیه می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!