پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

کاوشگری صفحه 101

 

5-وقتی دانه ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟

جوانه ها رشد کردند و تارهای بسیار ریزی روی ریشه روییده از دانه قرار دارند.

7 -درِ ظرف شماره ی 2 را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی 1 قرار دهید.

  • پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید.

می بینیم که گیاهان ظرف (2) به خوبی ظرف (1) رشد نکرده اند.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

روی ریشه تارهای ریزی به نام تارهای کِشنده وجود دارند که باعث جذب مواد مورد نیازگیاه از خاک  می شوند . اگر این تارها نباشند ، گیاه به درستی رشد نمی کند زیرا نمی تواند آب و مواد مورد نیازش را از خاک بگیرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنیدصفحه ی 102

وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم، چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم؟

زیرا تار های روی ریشه ها هنگام جدا کردن از خاک ممکن است آسیب ببینند که با این کار می توان از آسیب جلوگیری کرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعّالیت صفحه ی 102
ساقه های برگ دار جعفری را تمیز بشویید. انتهای ساقه ها را به طور مایل ببرید و آنها را درون محلول آب قند بگذارید.

پیش بینی کنید که مزه ی برگ های جعفری تغییر می کند یا نه؟ 

بله تغییر می کند.
برای بررسی درستی پیش بینی خود، مزه ی این برگ ها را با برگ های جعفری معمولی مقایسه کنید.

مشاهده می کنیم که برگ جعفری های قرار گرفته در آب قند شیرین شده است در حالی که جعفری های معمولی این مزه را ندارند. پس یعنی تار های ریز روی ریشه آب قند را جذب کرده و به برگ ها می رسانند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 103

فرض کنید می خواهید به جشن تولّد دوستتان بروید و برای او گل هایی رنگارنگ هدیه ببرید امّا گل فروشی فقط گل های سفید دارد. برای اینکه گل های رنگی داشته باشید، چه می کنید؟

می توانیم انتهای ساقه گل ها را به صورت کج ببریم و بعد درون آبی که با جوهر رنگی دلخواهمان رنگی شده قرار دهیم بعد از حدود 2 ساعت گل های رنگی مورد نظرمان را خواهیم داشت.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 103

ما هوا را از طریق بینی وارد شش های خود می کنیم. به نظر شما، گیاهان هوا را از چه راهی می گیرند؟

گیاهان هوا را از طریق روزنه های روی برگ یا ساقه شان وارد می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 104

اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

وازلین در واقع پرکننده روزنه های روی ساقه و برگ هستند. در نتیجه مانع از ورود هوای مورد نیاز گیاه که (اکسیژن و کربن دی اکسید) است و بدون آن ها گیاه به مرور پژمرده و زرد می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 104 

بنویسید. برای این داستان « از ریشه تا برگ » یک داستان علمی تخیّلی با عنوان شکل هم بکشید.

برعهده ی دانش آموز عزیز است !

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!