پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 80

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش

فعالیت صفحه 80

4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند.

سنگ هایی که استحکام کمتری دارند.
5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.

دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به همان شکل باقی مانده اند.

  • کدام سنگ ها بیشتر خرد شده اند؟ 

سنگ هایی که استحکام کمتری داشتند بیشتر خرد و ریز شدند.

  • آیا قطعه های به دست آمده از نظر رنگ و اندازه یکسان اند؟

خیر !

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!