جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 80

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش

فعالیت صفحه 80

4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند.

سنگ هایی که استحکام کمتری دارند.
5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.

دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به همان شکل باقی مانده اند.

  • کدام سنگ ها بیشتر خرد شده اند؟ 

سنگ هایی که استحکام کمتری داشتند بیشتر خرد و ریز شدند.

  • آیا قطعه های به دست آمده از نظر رنگ و اندازه یکسان اند؟

خیر !

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!