پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!|فکرکنید صفحه 96

فکرکنید صفحه 96

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

خب طبیعتاً در مناطقی که باران کمی می آید باید خاکی وجود داشته باشد که می تواند آب را در خود نگه دارد. بنابراین خاکی که خاک رس بیشنری دارد برای این مناطق بهتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!