پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه  34

فکرکنید صفحه  34

در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و
پس از گفت وگو درباره ی پرسش های زیر، به آنها جواب دهید.

 

  • در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟  4 نوع
  • چند ردّپای پرنده را می بینید؟ 2 عدد- شماره ی 4 و 2
  • کدام ردّپا مربوط به پرنده ای است که در کنار آب زندگی می کند؟  4 ردپای یک اردک است

فکرکنید صفجه ی 34

فسیل های زیر در سه منطقه ی متفاوت پیدا شده اند. با مطالعه ی این فسیل ها درباره ی
گذشته ی این مناطق چه اطّلاعاتی می توانیم به دست آوریم؟

 

از فسیل صدف و فسیل ماهی می توان فهمید اینجا قبلاً دریا یا محل آبی بوده است

و از فسیل گیاه سرخس می توان فهمید که در گذشته اینجا جنگلی مرطوب بوده است.

جمع آوری اطلاعات صفحه 34

در گروه خود درباره ی کاربردهای دیگر فسیل ها اطّلاعات جمع آوری کنید و آن را
به صورت تصویری گزارش دهید.

از سری کاربرد های فسیل می توان به :

جمع کردن اطلاعات در مورد گذشته

تعیین سن لایه های زمین

بررسی تغییرات زمین در سال ها

به دست آوردن اطلاعات در مورد مکان مورد نظر

بدست آوردن اطلاعات در مورد تاریخچه ی فسیل

سوخت فسیلی

تعیین محل مواد معدنی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!