جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو صفحه 32

گفت و گو صفحه 32

شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد.
1- در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.  8 لایه
2 -در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟  لایه های شماره 3 و 5 و 8
3- باقی مانده ی جاندار در کدام لایه، قدیمی تر است؟  در لایه 1

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!