جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|فعالیت صفحه 68 

فعالیت صفحه 68 

ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه گاه ()، محلّ جسم() و محلّ نیرو  ()را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه بندی کنید.

به نظر شما، فرغون و میخ کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می گیرند؟

میخ کش :ستون سمت چپ

فرغون:ستون وسط

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!