پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 66

کاوشگری صفحه 66

لیوان سمت راست لیوان سمت چپ
فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها
15 4 15 4
30 4 15 8
60 4 15 16

5-دریکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو برابر کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

خط کش در آن سمت پایین می رود

  • برای به تعادل رسیدن خط کش چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

می توان در سمت دیگر هم همان اندازه گیره ریخت.

ظرف سنگین تر را نزدیک تر به تکیه گاه گذاشت.

ظرف سبک تر را دور تر از تکیه گاه گذاشت.

  • بین فاصله ی لیوان ها از تکیه گاه و تعداد گیره ها چه ارتباطی وجود دارد؟

هر چه فاصله لیوان از تکیه گاه بیشتر ، تعداد گیره ها کم تر

در واقع :

فاصله لیوان چپ x جرم لیوان چپ = فاصله ی لیوان راست x جرم لیوان راست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!