پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|مقایسه کنید صفحه 74

مقایسه کنید صفحه 74

1- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
2- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
3- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت تر و با نیروی کمتری بریده می شود.

بریدن سیب وقتی از کارد یا چاقو استفاده می کنیم بسیار راحت تر از زمانی است که از دسته ی قاشق استفاده می کنیم و نیروی کمتری برای آن می خواهد که آن هم به دلیل تیز بودن سر آن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!