جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فکرکنید صفحه ی 75

فکرکنید صفحه ی 75

به شکل روبه رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد.

با تبر ،اره دستی و یا اره برقی، زیرا سر تیزی دارد و می تواند آسان تر از وسیله ای دیگر آن را برید.

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!