پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پرسش متن و فعالیت صفحه 54

حل تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)

پرسش متن صفحه 54

ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟

با استفاده از بینی و زبانمان

 

فعالیت صفحه 54

1-یک تکّه ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید.
آیا مزه ای را احساس می کنید؟خیر
2- نان را به آرامی بجوید؛

حالا چه مزه ای را احساس
می کنید؟

مزه ی کمی شیرینی
3- پس از خوردن نان، دهان خود را با آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید؛ چه مزه ای را احساس می کنید؟

مزه شیرینی کم
کدام مزه را زودتر احساس کردید؟ شیر
4- اکنون دهانتان را دوباره بشویید.

زبانتان را بیرون بیاورید و در آینه ببینید. مشاهده های خود را بیان کنید.

 

زبان صورتی رنگ ما یک سری برجستگی ها و پرز هایی دارد.

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

روی زبان ما برجستگی ها و پرز هایی است که می تواند مزه ی غذا را تشخیص دهد. و وقتی غذا با آب یا مایع مخلوط می شود بهتر می توان مزه ی آن را فهمید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!