جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پاسخ پرسش و گفت و گو صفحه 59

پاسخ پرسش صفحه 59

به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می کنید؟

از پوست پوشیده شده است.

 

گفت و گو صفحه 59

1- چرا پوست ما چرب می شود؟

به دلیل وجود غده هاب چربی در زیر پوست که در شکل صفحه 59 کتاب علوم پنجم می توان مشاهده کرد.
2 چرا پوست ما مرطوب می شود؟

به دلیل وجود غده های عرق در زیر پوست

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!