پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|آزمایش کنید و گفت و گو کنید صفحه 57

آزمایش کنید صفحه 57

شماره ی ظرف آیا مزه  را درست تشخیص داده است؟
بینی بسته بینی باز
درست نادرست درست نادرست
1
2
3
4
  • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ در کدام حالت راحت تر می توانیم مزه ها را تشخیص دهیم؟

هنگامی که بینی مان باز باشد.

 

گفت و گو کنید صفحه ی 57

چرا وقتی می خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می کنیم؟ در گروه خود در این باره گفت وگو کنید.

زیرا در این حالت ذره های معطر گل به بینی ما نزذیک تر است و تعداد یشتری از آن ها به بینی می رسد و ما بوی بیشتر و واضح تری را حس می کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!