جواب تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ|فکر کنید و فعالیت صفحه 104

فکرکنید صفحه 104

اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

وازلین در واقع پرکننده روزنه های روی ساقه و برگ هستند. در نتیجه مانع از ورود هوای مورد نیاز گیاه که (اکسیژن و کربن دی اکسید) است و بدون آن ها گیاه به مرور پژمرده و زرد می شود.

 

فعالیت صفحه 104 

بنویسید. برای این داستان « از ریشه تا برگ » یک داستان علمی تخیّلی با عنوان شکل هم بکشید.

برعهده ی دانش آموز عزیز است !

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!