پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ|کاوشگری صفحه 101

حل تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

کاوشگری صفحه 101

5-وقتی دانه ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟

جوانه ها رشد کردند و تارهای بسیار ریزی روی ریشه روییده از دانه قرار دارند.

7 -درِ ظرف شماره ی 2 را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی 1 قرار دهید.

  • پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید.

می بینیم که گیاهان ظرف (2) به خوبی ظرف (1) رشد نکرده اند.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

روی ریشه تارهای ریزی به نام تارهای کِشنده وجود دارند که باعث جذب مواد مورد نیازگیاه از خاک  می شوند . اگر این تارها نباشند ، گیاه به درستی رشد نمی کند زیرا نمی تواند آب و مواد مورد نیازش را از خاک بگیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!