پایه هفتمحل تمرین هفتم علوم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

گفت و گو کنید صفحه 47

در گروه خود دربارهٔ اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت وگو کنید.

علت این که بارندگی در مناطق مختلف کشور فرق دارد می تواند مربوط به : فاصله از دریا ، ارتفاع زمین ، مکان جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا و … باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 47

روش آزمایش
1- دو ظرف شیشه ای (بشر یا لیوان) بردارید. یک سوم حجم یکی از ظرف ها را با آب گرم پرکنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
2- دهانهٔ هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعات یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
3- در کدام ظرف باران تشکیل می شود؟

در ظرفی که آب گرم داشت. روش کار این گونه است که آب گرم درون ظرف بخار شده و به بالا لیوان می رود . بعد از برخورد با یخ پدیده میعان رخ داده و مایع می شود و باران را تشکیل می دهد.

در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می شود؟ علت آن را توضیح دهید.

در ظرفی که خالی است ، بخار هوا به بالای لیوان رفته و با سرمای یخ تبدیل به قطره های آب می شود که همه ی این قطره ها به دلیل کوچک بودن جاری نمیشوند . تعدادی از آن ها به هم می پیوندند و ابر هارا تشکیل می دهند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 48

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود
اندازه گیری کنید.اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه ای می گیرید ؟
راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید. توجه کنید که دهانهٔ آب پاش از دهانهٔ ظرف بزرگ تر باشد.

متوجه می شویم که در ظرف های مختلف میزان بارندگی متفاوت خواهد بود . هر چه قدر ظرف پهن تر باشد میزان بارندگی کم تر خواهد بود پس باید از ظرف های استاندارد استفاده کنیم.ا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48

در یک فعّالیت گروهی دربارهٔ بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

باران مصنوعی در حقیقت یک روش القای مصنوعی است که باعث افزایش بارش ابر ها با افزودن مواد خارجی می شود. این مواد می توانند یخ خشک(کربن دی اکسید جامد) ، یدید نقره و یا سایر ذرات خارجی باشند که توسط موشک ها و هواپیما های خاصی بر روی ابر ها ریخته می شوند.

وینسنت جی شفر یک شیمیدان تجربی بود که روش باردار کردن و بذر پاشی ابر هارا ابداع کرد و اولین روش باروری ابرهارا انجام داد. و در واقع این کار یک روش مبارزه با خشکسالی و گرمایش زمین است که امروزه به شدت نیازمند به اجرا می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 48

روش آزمایش
١- در یک ظرف شیشه ای مقداری ماسه (حدود ٧٠ درصد) و خاک رس (حدود ٣٠ درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیب دار و متراکم درآورید.
٢- لیوان آبی را از قسمت بالای سطح شیب دار خالی کنید.

٣- حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید. نتیجهٔ مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

می بینیم که آب جریان صاف و مستقیمی ندارد و به صورت مختلف و در جهات متفاوت حرکت می کند. علت این پدیده وجود ذرات خاک با اندازه های متفاوت است که گذر آب از ذرات ریز مثل ذرات خاک رس سخت و دشوار است اما عبور از ذرات بزرگ مثل شن و ماسه راحت تر است و کمتر تغییر جهت می دهد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 49

در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیلهٔ آب پاش، پارچ یا… مقداری آب در چند نقطهٔ نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل روبه رو مقایسه کنید.

مشاهده می کنیم که همانند شکل آب کج و غیر مستقیم و در جهات مختلف حرکت می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 50

با مراجعه به منابع معتبر علمی دربارهٔ اثر عواملِ دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا مارپیچی) اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش کنید.

از موارد موثر بر جهت مسیر رود می توان به :

 • پوشش گیاهی
 • گذر زمان
 • میزان شیب زمین
 • نوع خاک بستر رودخانه
 • سرعت حرکت آب
 • تغییرات آب و هوایی

اشاره کرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 51

به نظر شما مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ها کدام اند؟

به نظر من مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه ها ، کارخانه ها و تخلیه زباله ها و مواد شیمیایی آن ها در داخل رودخانه و دریاهاست.
آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟

آلودگی رودخانه ها با مواد شیمیایی باعث شیوع بسیاری از بیماری های واگیردار مثل حصبه ، وبا و اسهال خونی می شود. همچنین ورود این مواد باعث رشد بیش از حد گیاهان و جلبک آبزی می شود. که  افزایش این گیاهان باعث استفاده بیش از حد  اکسیژن آبتوسط انها شده و اکسیژن کمتری به جانوران آبزی می رسد و درنتیجه زندگی آن ها به خظر افتاده و امکان انقراض گونه های آبزی افزایش می یابد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 52

نام دریاچه  استان/استان ها علت تشکیل
دریاچه خزر گیلات/مازندران/گلستان باقی ماندۀ دریای قدیمی به نام تتیس
ارومیه آذربایجان غربی و شرقی شکستگی های قسمتی از سنگ کره
دریاچه سبلان اردبیل دهانۀ آتشفشان
دریاچۀ درون غارعلیصدر همدان بالاتربودن سطح آب های زیرزمینی از کف غار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 52

دربارهٔ منابع آلوده کنندهٔ دریاها و دریاچه ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت وگو کنید.

موادی که می توانند آب هارا به شدت آلوده کنند و باعث مرگ میر تعداد زیادی جاندار شوند عبارتند از:

 •  مواد نفتی
 •  فلزات
 • مواد زائد اکسیژن خواه
 • مواد شوینده
 • فاضلاب ها و آلاینده های صنعتی
 • ضایعات ناشی از استخراج و حفاری
 • مواد رادیواکتیو
 • مواد پرتوزا

 

ورود فاضلاب ها و آلاینده های صنعتی می تواند به شدت PH آب را بالا ببرد و آن را سمی کند. این سمیت هم باعث مرگ و میر جانداران موجود در آب و هم جاندارانی که از آن تغذیه می کنند می شود. چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم بر زندگی همه نوع گونه جانوری و گیاهی موثر می باشد.

مواد پرتوزا یکی دیگر از آلاینده‌های محیط زیست و آبها می‌باشند آزمایش سلاح‌های اتمی، حمل و نقل مواد رادیواکتیو خطرناک و سوانح و حوادث کشتی‌های حامل این مواد در دریاها، حمل و نقل مواد رادیواکتیو خطرناک و سوانح و حوادث کشتی‌های حامل این مواد در دریاها، باران رادیواکتیوی اتمسفر راه‌های ورود این مواد به آبها هستند.

این مواد طول عمر طولانی داشته و می توانند با تششعات خود اثرات ناگواری من الجمله صدمات ژنتیکی بر زندگی جانداران آبزی و حتی زندگی افراد ساکن این گونه شهر ها بگذارند.

مواد شوینده نقش زیادی در کاهش کشش سطحی آب دارند  و مواد اکسیژن گیری آب را کاهش می دهند در نتیجه خاصیت تصفیه زیستی آب از بین می رود و همچنین کف ناشی از مواد شوینده باعث ایجاد مشکلات فراوان در امر کشتیرانی می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 53

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانهٔ اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند؟

در اروند رود ، جزر و مد شدت بسیار زیادی دارد که حتی باعث جابجایی ناگهانی قایق ها و به گل نشستن آن ها می شود. کاری که سربازان کردند این بود که با بررسی و  تحقیق زمانی که جزر و مد به بیشترین مقدار خود رسیده را شناسایی می کردند و در آن زمان عملیات خود را آغاز می کردند تا دیده شدنشان توسط دشمن به کمترین حد ممکن و یا صفر برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!