پایه هشتمحل تمرین هشتم علوم

جواب تمرین علوم هشتم-درس سیزدهم:هوازدگی

حل تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی

پرسش متن صفحه 114

عوامل مختلفی سنگ های روی کوه ها، صخره ها و ساختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند.
آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟

بر اثر عواملی مثل تغییر دما ، رشد گیاه ، حوادث طبیعی ، موجودات زنده و …

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 115

شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید.

 

 

کوه پیر: دارای فرسایش زیاد با دره های باز و کم عمق

کوه جوان: دارای فرسایش کم با دره های نوک تیز و عمیق

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 116

داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
١- حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید.

حجم آن بعد از انجماد افزایش یافته است.
٢- مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید.

3=56-53

3 میلی لیتر افزایش حجم داشته است.
٣- به نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟

با قرار گرفتن آب در بین سنگ ها و سرد شدن هوا ، آب یخ می زند و افزایش حجم پیدا می کند. این افزایش حجم باعث ایجاد ترک هایی در سنگ کرده که به مرور باعث خرد شدن آن می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 پرسش متن صفحه 117

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند. آیا می توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟

یخ زدن آب ، رشد کردن گیاهان ، باد ، حرکت جانوران و …
همان طور که می دانید سنگ ها را جریان آب رودخانه جابه جا می کند و هنگام حرکت به هم برخورد می کنند. به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ می دهد؟

تغییرات فیزیکی ، خردمی شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 117

اگر بخواهید نوع هوازدگی نشان داده شده در شکل 3 را نام گذاری کنید، آن را فیزیکی می نامید یا شیمیایی؟

فیزیکی زیرا ماهیت چیزی تغیر نمی کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 117

جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

جانوران با حرکت ، حفاری و ایجاد تونل های برای پیدا کردن غذا ، لانه گزیدن و … به خرد شدن سنگ ها و در نتیجه هواردگی فیزیکی کمک می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 118

باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟

باد با حرکت دادن سنگ ها باعث خوردن آن ها به هم ، خرد شدنشان و تشکیل خاک می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 118

وسایل و مواد: یک عدد شیشهٔ ساعت، مقداری هیدروکلریک اسید،
قطره چکان، یک قطعه سنگ آهک، یک قطعه سنگ گرانیت، ذره بین
روش اجرا
ابتدا سنگ ها را با ذره بین مشاهده کنید

سنگ ها را روی شیشۀ ساعت قرار دهید. روی هر قطعه سنگ به وسیلهٔ قطره چکان چند قطره اسید (سرکه و یا هیدروکلریدریک اسید رقیق) بریزید. چه مشاهده می کنید. بعد از چند دقیقه سنگ ها را با ذره بین مشاهده، و بعد از مقایسهٔ آنها با یکدیگر، نتیجه گیری کنید.

مشاهده می کنیم که رنگ سنگ تغییر کرده و گاز کربن دی اکسید تولید می کند.

نتیجه گیری: حل شدن کانی و سنگ نوعی هوازدگی شیمیایی است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 119

دربارۀ محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.

مزایا معایب
تولید خاک برای رشد جانداران

خردشدن سنگ های بسیار بزرگ

حاصل خیزی خاک کشاورزی

رسوب گذاری

انحلال و از بین رفتن سنگ ها

از بین رفتن سازه ها و ساختمان ها

زشت شدن نمای ساختمان ها و سازه ها بدلیل انحلال سنگ آن

آسیب به سواحل و مزارع

به نظر شما در استان گیلان خاک بیشتری تشکیل می شود یا در استان کرمان؟دلیل خود را بگویید.

بدلیل آب و هوای شرجی و مرطوب گیلان و بارش باران فراوان ، هردو نوع هوازدگی فیزیکی و شیمیایی بسیار اتفاق می افتد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 120

با دقت به شکل های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟

 

زیرا در صورت حمل با یخچال ها ، با سنگ های دیگر برخورد  نخواهد داشت و همچنان شکل زاویه دار خود را حفظ خواهد کرد.

و بلعکس قطعه سنگ شماره 2 با رودخانه حمل شده و در مسیر حرکتش با سنگ های دیگر برخورد کرده ، گوشه های تیز خود را از دست داده و به شکل گرد درآمده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!